ترشک اسفناجی (Rumex patientia)مفید برای عفونت های لثه


ترشک اسفناجی (Rumex patientia)مفید برای عفونت های لثه

ترشک اسفناجی (Rumex patientia)مفید برای عفونت های لثه

ترشک اسفناجی (Rumex patientia)

اسامی عمومی دیگر: ترشک شیرین، حماض البر، خصاض الحاء.نامهای علمی دیگر :  (Rumex patientia)xvc نام خانواده: خانوادهٔ هفت بند (Polygonaceae).نوع گیاه: بوته.قسمت مورد استفاده: ریشه، برگ، میوه.مواد متشکله موثر: گلیکوزیدهای آنتراکینون، املاح مختلف، تانن و اسیدهای آلی،خواص درمانی: برگهای این گیاه مانند اسفناج به مصارف تغذیه می رسد. افزون بر این آن را به عنوان ملین و در عفونتهای دندان و لثه مورد استفاده قرار میدهند.موارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: ترشک اسفناجی را در ضعف عمل دستگاه هضم، عدم ترشح کافی صفرا، روماتیسم مزمن، آب آوردن انساج و در خونریزی های مختلف مورد استفاده قرار می دادند.مقدار و دستور مصرف: مقدار ۱۰-5 گرم از ریشه یا میوه به صورت دم کرده یا جوشاندهٔ ملایم در یک فنجان.عوارض جانبی و سمیت: ندارد.موارد عدم استعمال: ندارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد