ترفند های شیردادن به نوزاد را میدانید ؟چه کنیم استفراغ نکند …


ترفند های شیردادن به نوزاد را میدانید ؟چه کنیم استفراغ نکند …

 ترفند های شیردادن به نوزاد...

  کنار آمدن با دستگاه گوارشی در حال رشد نوزاد ونوزاد شما دارای دستگاه گوارش کاملا تازه ای است، و چیزی که لازم است آشنایی کامل با طرز کار آن است . خلاصه ی کلام: نوزادان بالا می آورند. بسیاریاد. نوزادان تازه متولد چه از شیر مادر تغذیه شوند چه با شیر خشک، احتمالا اغلب دو بار در روز استفراغ می کنند. برای کنار آمدن با این پدیده، توصیه های زیر را امتحان کنید:/هنگامی که نوزاد را برای آروغ زدن نگه میدارید یا او را بغل می کنید، یک پارچه بر روی شانه ی خود بگذارید تا مجبور نشوید مرتب لباس خود را عوضکرده، یا آنها را خراب کنید. و هنگام شیر خوردن و بعد از آن یک پیشبند کوچک برای نوزاد ببندید تامجبور نشوید مرتب تمام لباس های نوزاد را عوض کرده یا آنها را خراب کنید. ، پس از هر بار شیر خوردن، نوزاد را بلند کنید تا آروغ بزند.برای دیدن بعضیاز رایج ترین وضعیت های نگه داشتن نوزاد اگر شیر خشک میدهید، به جای آنکه به نوزاد امکان نوشیدن کل شیر رابه صورت یکجا بدهید، در نیمه ی راه او را برای آروغ زدن بلند کنید. / بعد از خوردن شیر زیاد با نوزاد بازی نکنید. تکان تکان دادن نوزاد یا حرکتدادن او در اطراف می تواند به استفراغ بیشتری منجر شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد