تریاک و مشتقات آن


تریاک و مشتقات آن

تریاک و مشتقات آن

  در بسیاری از داروها وجود دارد و ممکن است در دسترسی کودکان قرار گیرد: (الگزیر پارگوریک) داروهای قابض حاوی تریاک، شربت های سینه دارای کدئین و گاه خود مرفین از جمله داروها هستند. علائم طفل به حالت اغماء میافتد. نفش کشیدنش آرام و سطحی است مردمک چشمش تنگ شده و بقدر سرسنجاقی درآمده است این علامت آخر مشخص کننده و تشخیص مسمومیت از تریاک را تقریباً حتمی میسازد. درمان اگر کودک بهوش باشد باید فوراً داروی قی آور و اگر بیهوش است باید با لوله معده اش را شستشو داد و حتی پزشک را ببالین مسموم فرا خواند یا او را به بیمارستان رساند. باید هرگونه کوشش بعمل آید که کودک بیدار شود در این موارد قهوه داغ و غلیظ می توان به او داد. بکوشید هرطور که ممکن است کودک را بیدار نگاهدارید با او حرف بزنید و مجبورش کنید جواب بدهد اگر اندکی هم می تواند راه برود او را راه ببرید. ضربه های ملایم به گونه او بزنید. یا آب سردر وی بدنش بریزید رساندن کودک به پزشک و به بیمارستان از واجب ترین کارها است. درمان از نظر طب قدیم - علاجش در درجه اول استفراغ نمودن است، خوردن روغن و آب نیم گرم که متهوع میباشد یا شیر یا پرمنگنات پتاسیم و قی نمودن تخم نارنج مقدار یک مثقال کوبیده با شراب کهنه مخلوط نموده بدهند  نافع است و اثر فوری دارد یا فلفل یا دارچین و زعفران بتنهائی خوردن هریک از آنها با شراب کهنه و مالیدن نفت بدن و بوئیدن گندنش یا انفیه که عطسه آور میباشد مفید است و راه بردن بیماری که بایستی نگذارید بخواب برود بهر وسیله که میسر است هوشیار نگهدارید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد