تر میم اضطراری دندان


تر میم اضطراری دندان
 

ترمیم اضطراری دندان 

در صورت شکستن یا خراب شدن دندان، آشنایی با مطالب زیر از دیدگاه .دکتر باری دیل مفید است به نظر دکتردبیل پیشرفت های حاصل در ساخت مواد ترمیمی دندان (مواد چینیمصنوعی) باعث شده است که ترمیم دندان ها نه تنها سادهتر، بلکه زیباتر و بادوام تر گردددر صورت شکستن یا ترک خوردن دندان، مواد رزینی مذکور جایگزین قسمت های از دست رفته و به بخش باقی ماندهٔ دندان وصل می شود.aghlبه اعتقاد دکتر ویلی امکاناتصال سطح جداشده به سطح باقی ماندهٔ دندان بسیار کم است و اغلب تکهٔ جدا شده  قابل استفاده نیست هرچند بردن این تکه به مطب دندان پزشکی بی فایده نیست، ولینباید وقت زیادی را صرف پیداکردن ان نمود به نظر وی انجام این گونه کارهای ترمیمی در یک جلسه امکان پذیر استولی در مورد دندان های خلفی که جویدن بیشتر غذا را به عهده دارند، پر کردن مواد فلزی در یک جلسه ممکن و برای روکش کردن و ساخت روکش در لابراتوار دو جلسه لازم است. در صورت خارج شدن کامل دندان از جای خودباید به سرعت طی یک یا چند ساعت همراه با دندان به دندان پزشک مراجعه شود تا فرصت جاسازی مجدد ان از دست نرود. بعد از آماده سازی دندان، دندان پزشک دندان را به دندان کناری با مواد چسبنده وصل می کند تا بافت لثهایاطراف دندان ترمیم شود.در صورت جاسازی موفق دندان، احتمال دارد، عصبدندان ترمیم نشود که در این صورت در حین جا سازی یا بعد از جاسازی دندان،.لازم است جدا نکردن سلول های باقی ماندهٔ لثه در روی دندان، احتمال موفقیت جاسازی دندان را افزایش میدهد. به نظر دکتردبیل سلول های مذکور همراه با سلول های جایگاه استخوانی دهان رشد می کنند، درست مانند کنارههای یک بریدگی درسطح بدن که جوش میخورند و ترمیم می شوند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد