تست های تراکم استخوانی


تست های تراکم استخوانی

تست های تراکم استخوانی

 تست DEXA: دقیق ترین و در دسترسی ترین تست جدید موجود است. این تست هم درست مثل اولین ماموگرام می تواند اطلاعات اولیه را در اختیار پزشک قرار دهد تا تست های بعدی شما، با آن مقایسه شوند. همچنین DEXA میتواند نشان دهد که تودهٔ استخوانی شما در حال کاهش یا افزایش و یا ثابت است.با وجود این که در DEXA از اشعه ایکس استفاده میشود، مقدار اشعه ای که به شما میتابد کمتر از اشعه ای است که در پرواز هوایی از نیویورک به کالیفرنیا با آن مواجه می شوید. سنجش تراکم استخوان با DEXA بدون درد است و نیازی به تزریقات، بیهوشی، رژیم غذایی خاص یا سایر آمادگی های قبلی ندارد.جهت انجام این تست، در حالی که لباس به تن دارید، روی تخت دراز می کشید و دستگاه از یک یا چند استخوان شما تصویر تهیه میکند (معمولا قسمت تحتانی ستون مهره ها یا مفصل ران). کل این آزمایش تنها چند دقیقه طول میکشد. تراکم استخوان شما با دو میزان طبیعی، «یعنی تراکم استخوان بر حسب سن» و «تراکم استخوان یک زن جوان و سالم» مقایسه می شود.«تراکم استخوان بر حسب سن» مشخص می کند که تراکم استخوان فردی سالم با سن و جثه شما چقدر باید باشد. در حالی که «تراکم استخوانی زن سالم و جوان» حداکثر تراکم استخوانی است که برای یک زن سالم و جوان فرض می شود. بطور کلی هر چه تراکم استخوانی شما کمتر باشد، احتمال شکستگیها نیز بیشتر میشود.می توان از سنجش تراکم استخوان برای ارزیابی پاسخ بیمار به درمان پوکی استخوان نیز استفاده کرد. با وجود این، DEXA نمیتواند تا یک یا دو سال پس از شروع درمان پاسخ مناسب را نشان دهد. در طول درمان، بیماران را باید هر یک یا دو سال یکبار مورد بررسی قرار داد. زنانی که در معرض خطر از دست دادن سریع تراکم استخوان قرار دارند (مثل: کسانی که کورتون مصرف می کنند) شاید لازم باشد که سنجش تراکم استخوان را با فواصل کمتری انجام دهند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد