تست ورزشی و توصیه هایی درباره  بیماری ایدز


تست ورزشی و توصیه هایی درباره  بیماری ایدز

تست ورزشی و توصیه هایی درباره  بیماری ایدز

  براساس وضعیت بدنی بیمار باید روش اجرای تست ورزشی به دقت انجام شود. برای بیماری که تعادل کمی دارد، هماهنگی خوبی ندارد و دچار خستگی می شود یا مشکلات عصبی عضلانی دارند، اجرای تست روی چرخ کارسنج ممکن است بهتر از تردمیل باشد. پایان تست باید براساس الکتروکاردیوگرام و فشار خون تعیین شود.  برآورد تمرینی زیر بیشینه مانند ۶ دقیقه راه رفتن می تواند اطلاعاتی درباره وضعیت امادگی و پیشرفت فرد به ما بدهد. بسیاری از افراد در مراحل اولیه، میانی و پایانی بیماری میتوانند انتظار پاسخ های فشارخون، ضربان قلب و تهویه ریوی طبیعی به تست ورزشی را داشته باشند.  به طور معمول تست ورزشی روشن ساخته که افراد مبتلا به HIV، مقادیر Von پایین دارند . دلایلی این امر ممکن است مشکلی عضله اسکلتی و داروها باشند. این احتمالی هم وجود دارد که کاهش استقامت قلبی، تنفسی نوعی پاسخ به شیوه زندگی بی تحرک باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد