تسکین درد گوش، تقویت شنوایی و درمان صداهای مبهم


تسکین درد گوش، تقویت شنوایی و درمان صداهای مبهم

تسکین درد گوش، تقویت شنوایی و درمان صداهای مبهم

سرکه: یک لیوان سرکه طبیعی را بجوشانید و گوش بیمار را روی بخور سرکه بگیرید این عمل را روزی دو مرتبه تکرار کنید.تسکین درد گوشروغن بادام تلخ: صبح، ظهر و شب دو قطره روغن بادام تلخ را در گوش بچکانید. رفع صدای مبهم در گوش، تقویت شنوایی، پاک کردن چرک گوش پیاز: پیاز خام را بکوبید و آب آن را گرفته روزی چند مرتبه و هر بار دو قطره از آن در گوش بچکانید.
  • تسکین درد گوش و درد عصب صورت گشنیز: یک قاشق غذاخوری پودر تخم گشنیز را در یک لیوان آب بجوشانید و گوش را روی آن بخوردهید. همچنین از این جوشانده صبح، ظهر و شب و هر مرتبه یک یا دو استکان راه با کمی قند بنوشید تا بهبود کامل حاصل شود.
تقویت شنوایی مرزه: یک استکان گیاه مرزه را در یک لیوان آب بجوشانید و صاف کنید. سپس روزی سه مرتبه و هر بار دو قطره از آن در گوش بچکانید. تسکین درد گوش نعناع: آب نعناع را با کمی عسل مخلوط کرده روزی سه مرتبه در اطراف گوش بمالید. چرک گوش آبغوره + سرکه: یک قاشق آبغوره و یک قاشق سرکه طبیعی را مخلوط کرده از این محلول یک یا دو قطره صبح، ظهر و شب در گوش بچکانید.شیپوراستاش مجرایی است که از بخش میانی هر گوش به پشت گلو متصل است. شیپوراستاش، مایعاتی را که توسط گوش میانی ساخته می شود، تخلیه می کند. اگر شیپوراستاش بسته شود، مایعات جمع می شوند و به پشت پرده گوش فشار وارد می آورد و یا عفونت گوش به وجود آید. در افراد بزرگسال، درد گوش کمتر به دلیل عفونت گوش است. ممکن است قسمت های دیگری مانند: مفصل گیجگاهی فکی، دندان ها و گلو باعث درد گوش شوند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد