تشخیص ام اس از طریق گرفتن مایع نخاع


تشخیص ام اس از طریق گرفتن مایع نخاع

تشخیص ام اس از طریق گرفتن مایع نخاع

 

گرفتن مایع نخاع LP) (Lumbar Puncture) eaglois

LP به نورولوژیستتان این اجازه را می دهد که مایع مغزی نخاعی را مورد بررسی  قرار دهد، همان مایعی که دورتادور طناب نخاعی تان را در بر میگیرد. پزشک با فرو از کردن سوزن نخاعی به ناحیه ی پاییني ستون مهرهها، این مایع را به دست میآورد ها (به شکل ۲-۲ توجه کنید).

سپس مایع مغزی نخاعی، بهمنظور یافتن شواهدی دالبر وجود یک پاسخ غیرعادی ایمنی در CNS مورد بررسی قرار میگیرد. نورولوژیست، مشخصا به دنبال یافتن افزایش تولید پروتئینهای ایمنی خاصی (IgG) میباشد. با استفاده از روشی موسوم به الکتروفورز پروتئین مقداری از این lgGها ممکن است به صورت نوارهایی به نام باندهای اولیگو کلونال (Oligoclonal bands) خودنمایی کند (باندهای مجزای کوچک در الکتروفورز IgG). حدود ۷۹ تا نود درصد مبتلایان به اماس دارای این نوارها هستند .که در روند تشخیص ام اس  کمک شایانی می کند

چون بعضی شرایط دیگر نیز می تواند باندهای اولیگو کلونال تولید کند و همچنین ده تا ۲۱ درصد مبتلایان به ام اس ، دارای مایع مغزی نخاعی طبیعی هستند، بنابراین LP به تنهایی مشخص کنندهی اماس نیست. بههرحال، این یافتهها می تواند در مسجل شدن تشخیص اماس به نورولوژیست کمک کند. در معیارهای تجدیدنظر یافته ی مکدانلد خصوصیات این باندها و افزایش سطح IgG نیز در مسجل کردن تشخیص ام اس  به کار میرود.

LP که معمولاً از آن دسته کارهایی نیست که خیلی باب میل کسی باشد، در عرض بیست دقیقه داخل مطب نورولوژیست قابل انجام است. پزشک یک داروی بی حسی به پشت بیمار تزریق می کند، سپس سوزن نخاعی رازیر انتهای طناب نخاعی، داخل فضای پر از مایعی که دور تا دور اعصاب را گرفته، وارد میکند و مقدار کمی از آن مایع برمی دارد (به شما قول میدهیم این کار آنقدرها هم که میگویند وحشتناک نیست)، سپس از شما میخواهد که پاهایتان را دراز کنید.

پزشک بعد از آنکه سوزن را بیرون کشید، خیلی سریع محل سوراخ شدگی را می فشارد و از شما میخواهد حدود ۴۵ دقیقه ی دیگر در وضعیت خوابیده بمانید. این کار باعث میشود احتمال بروز سردرد شدید ناشی از نشت مایع -- که در حدود بیست درصد از LP ها رخ میدهد کاهش یابد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد