تشخیص نشت مایع آمنیوتیک با سونوگرافی


تشخیص نشت مایع آمنیوتیک با سونوگرافی

تشخیص نشت مایع آمنیوتیک با سونوگرافی

 

 الکبینی: ممکن است یک یا دو روز ادامه داشته باشد.

نشت مایع آمنیوتیک: در ۱ تا ۲ درصد از بیماران، چکیدن مایع آمنیوتیک به میزان ۱ تا ۲ قاشق چایخوری از طریق مهبل به وجود می آید. در اکثریت این موارد، غشای پرده ظرف ۴۸ ساعت بسته می شود، چکیدن متوقف شده و دوران بارداری به حالت عادی ادامه می یابد. در صورتی که با چکیدن زیاد یا مداوم مواجه شدید، با دکتر خود تماس بگیرید.

به آسیب دیدگی جنین: با توجه به استفاده از سونوگرافی، آسیب دیدن جنین بسیار نادر است.

سقط جنین: اگرچه آمنيوسنتز به نظر بسیار مطمئن می رسد، ولی با وجود این تهاجمی است ، و با خطر زیاد از بین رفتن بارداری در حدود نیم درصد در ارتباط است. (به این معناست، که خطر اولیهی سقط جنین هنگامی که آمنیوسنتز انجام می دهید، از نیم درصد به یک درصد می رسد.) تصمیم شما برای انجام این روند کار باید هم بر مبنای خطرات و هم مزایای آن سنجیده شود، که بنا بر هرفردی متفاوت است.

مثلا، یک خانم ۴۰ ساله که سابقه ی نازایی دارد، ممکن است مایل به انجام هرگونه آزمایشی نباشد که خطر سقط جنین را افزایش می دهد، حتی اگر در معرض خطر بیشتری برای به دنیا آوردن نوزادی با ناهنجاریهای کروموزومی باشد. از طرفی دیگر، یک متخصص ۳۲ ساله ی بیماری های مادری

- جنینی که هر روز بیمارانی را با انواع کثیری از مشکلات می بیند

- ما به جوان در دوران بارداری اولش فکر می کنیم

- ممکن است تصمیم به انجام آمنيوسنتز بگیرد، حتی با وجودی که خطر داشتن جنینی با ناهنجاری های کروموزومی نسبتا پایین باشد. در حقیقت، پایین تر از خطر سقط جنین به دلیل انجام آزمایش. آرامش خاطر ارزش خطر جزئی سقط جنین را برای او دارد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد