تشخیص و درمان علایم شناختی در مبتلایان به ام اس توسط روانشناس اعصاب 


تشخیص و درمان علایم شناختی در مبتلایان به ام اس توسط روانشناس اعصاب 

تشخیص و درمان علایم شناختی در مبتلایان به ام اس توسط روانشناس اعصاب 

 

روانشناس اعصاب

روانشناس اعصاب در حقیقت روانشناسی است با آموزش مخصوصی و تجربه در ارتباطات مغزی - رفتاری۔ روانشناسان اعصاب بالینی، به ارزیابی، تشخیص و درمان علایم شناختی در مبتلایان به اماس می پردازند. آنها قدرت و ضعف شناختی یک فرد را بررسی کرده و با استفاده از یافتههای خود و اطلاعات دریافتی از دیگر مراقبان بهداشتی، اقدام به تهیه ی برنامهای برای تکمیل درمان مبتلایان به ام اس  می نمایند.

اغلب برنامه های بیمه، ارزیابی شناختی را تا حدودی تحت پوشش قرار میدهد، اما درمان اختلالات شناختی در بهترین حالت هم به زحمت تحت پوشش بیمه قرار میگیرد، بنابراین با شرکت بیمه ی خود به دقت این موضوع را بررسی کنید. پزشکان عمومی  پزشک خانواده، دندانپزشک ودر صورتی که مؤنث هستید  متخصصی زنان، نقش آفرینان کلیدی در کمک به شما برای مراقبت از خود هستند. در فصل ۱۱ هرآنچه لازم است تا با وجود ام اس  سالم بمانید، آوردهایم. مطلب اصلی که باید به خاطر سپرده شود این است: مبتلا بودن به ام اس  دلیل نمی شود از سایر جنبههای بهداشتی غافل شوید.

شناسایی مراکز جامع درمانی

سلامت فیزیکی، عاطفی، شناختی، اجتماعی و  شغلی فرد مبتلاء بردند. آنها متوجه شدند که برای انجام مراقبت ضروری و پشتیبانی مبتلایان و خانوادههای افراد مبتلا به ام اس ، وجود یک تیم، ضروری است (به قول معروف «یک قشون آدم میخواهد...»).

یعنی هر فرد مبتلا به ام اس ، باید توسط تیمی مشتمل بر افراد متخصصی که در یک محل بوده و با یکدیگر در تعامل باشند ویزیت شوند (همامطور که برای خرید باید به جایی مثل سوپرمارکت برویم که همه چیز در آنجا داشته باشد). بیماران بدون اینکه مجبور باشند خودشان دنبال هریک از این متخصصان بگردند، از مزایای دریافت مراقبت هماهنگ و جامع برخوردار می شوند. پزشکان هم تلاشی یکدیگر پشتیبانی کنند تا به حداکثر مراقبت ممکن برای بیمار دست یابند.

شاید احتیاج باشد خودتان تیم مراقبتان را پایهریزی کنید. احتمال دارد پزشک خانواده تان تمایل داشته باشد رهبری این تیم را برعهده بگیرد - به خصوص اگر به جز ام اس ، مشکلات بهداشتی دیگری هم داشته باشید. اگر این گونه نیست، شاید نورولوژيست مایل باشد  رهبر گروه شود. در غیراین صورت، اختیار شماست.