تشریح دستگاه تناسلی مردان  /قسمت اول


تشریح دستگاه تناسلی مردان  /قسمت اول

  تشریح دستگاه تناسلی مردان 

 موجودات زنده همگی قابلیت تولید مثل دارند و همین موضوع عامل بقای نسل آنهاست. دستگاه تناسلی به همین منظور در بدن موجودات زنده تعبیه شده است.دستگاه تناسلی تنها دستگاهی از بدن است که برای زندگی خود فرد حیاتی نیست امّا برای بقای نسل لازم است. در فرآیند تولید مثل انسان دو سلول جنسی یا گامت نقش دارند: گامت مردانه که اسپرم نامیده میشود و گامت زنانه که تخمک نام دارد. اسپرم توسط دستگاه تناسلی مردانه و تخمک توسط دستگاه تناسلی زنانه تولید می شوند.اسپرم در حین فعالیت جنسی در اثر انزال از طریق آلت مردانه وارد دستگاه تناسلی زنانه میشود. اسپرم از داخل واژن شنا کرده و وارد رحم میشود و خود را به لوله های فالوپ یا لوله های رحمی میرساند. تخمک نیز از تخمدان زن آزاد میشود و وارد لوله های فالوپ می شود.اسپرم و تخمک در این محل با یکدیگر برخورد می کنند. اسپرم وارد تخمک می شود و آنرا بارور می کند و لقاح حاصل می شود که نتیجه آن تشکیل سلول تخم است که میتواند به یک نوزاد تبدیل شود. بنابراین همکاری مرد و زن برای تشکیل تخم و در نتیجه حامله شدن زن لازم است. زن با وجود اینکه سلول تخم را تا بزرگ شدن و تبدیل شدن به یک نوزاد کامل در درون رحم نگه می دارد ولی همانطور که گفته شد برای باردار شدن نیازمند اسپرم مردانه است.

دستگاه تناسلی مردانه

در اکثر موجودات دو جنس مذکر و مؤنث وجود دارد و هر جنس دستگاه تناسلی مخصوص خود دارد. دستگاه تناسلی در هر جنس شکل و ساختار خاص خود را دارد. امّا وظیفۀ آنها در هر حال تولید، تغذیه و انتقال تخمک (در زن) و اسپرم (در مرد) است. وجود این دو سلول برای تشکیل سلول اول جنین یعنی تخم لازم است. بر خلاف دستگاه تناسلی زنان که همۀ اجزاء آن در داخل لگن قرار گرفته است، اجزاء دستگاه تناسلی مردان هم در داخل و هم در خارج لگن قرار دارند.دستگاه تناسلی مردانه شامل قسمت های زیر است:بیضه هالوله ها خارج کننده به نام اپی دیدیم و وازدفرانغدد ضمیمه شامل پروستات و غدد منی سازآلت مردانهدر مردی که به بلوغ رسیده است، دو بیضه - که در داخل کیسۀ بیضه در خارج بدن قرار گرفته اند- وظیفۀ تولید و نگهداری میلیون ها سلول اسپرم را بر عهده دارند. بیضهها تخم مرغی شکل هستند و حدود ۵ سانتیمتر طول و ۳ سانتی متر قطر دارند. بیضه ها علاوه بر تولید و نگهداری اسپرم، بخشی از دستگاه غدد درون ریز بدن هستند که هورمونهای مردانه مانند تستوسترون را تولید می کنند.تستوسترون نقش اساسی در بلوغ پسر دارد و با پیشرفت بلوغ، بیضهها مقدار بیشتری از این هورمون تولید میکنند. تستوسترون هورمونی است که باعث میشود پسران صدای بمتر و کلفتتری پیدا کنند، بدنشان عضلانی شود، موهای بدن و صورتشان رشد کند. این هورمون همچنین تولید اسپرم را تحریک می کند.تشریح دستگاه تناسلی مردان  /قسمت دومتشریح دستگاه تناسلی مردان  /قسمت سومتشریح دستگاه تناسلی مردان  /قسمت چهارم   

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد