تشریح دستگاه تناسلی مردان  /قسمت دوم


تشریح دستگاه تناسلی مردان  /قسمت دوم
اپیدیدیم و وازدفران لوله های نازک و درازی هستند که از بیضهها شروع میشوند و مایع حاوی اسپرم که منی نامیده میشود را به بیرون انتقال میدهند. این مجاری به همراه بیضهها در داخل عضو کیسه مانندی به نام کیسه بیضه یا اسکروتوم قرار میگیرند. این کیسه در خارج بدن قرار دارد و وظیفۀ آن تنظیم دمای بیضه هاست. بیضه ها برای داشتن فعالیت مناسب باید در دمای پایینتر از دمای بدن باشند و به همین دلیل خارج بدن قرار دارند. کیسۀ بیضه با کوچک و بزرگ شدن، بیضه ها را به بدن نزدیک و یا از آن دور می کند.زمانی که بدن سرد است –مثلًا موقع شنا در آب سرد- کیسه بیضه منقبض میشود و بیضهها را به بدن نزدیک میکند تا از گرمای آن استفاده کند. امّا زمانیکه بدن گرم است، کیسۀ بیضه شل میشود تا بیضهها از بدن دور شوند و بتوانند خنک شوند. مغز و دستگاه عصبی هدایت این تنظیم دمای بیضهها توسط کیسه بیضه را بر عهده دارندغدد ضمیمه دستگاه تناسلی شامل غدد منی ساز و پروستات وظیفۀ تولید مایع لازم برای روان کردن لوله های خارج کننده و تغذیه اسپرم را بر عهده دارند. وازدفران که ادامۀ اپیدیدیم است به غدد منی ساز که در طرفین مثانه قرار گرفته اند میرسد.غدد پروستات که مسؤول تولید بخشی از مایع منی است، در پایین مثانه قرار گرفته است. این غدد مجاری انزال (مجاری خارج کننده منی) که ادامۀ وازدفران است را احاطه میکند. مجاری انزال با عبور از داخل پروستات به داخل پیشابراه باز میشود. پیشابراه از مثانه شروع میشود و تا داخل آلت مردانه امتداد مییابد. پیشابراه مسؤول خارج کردن ادرار و نیز منی استآلت مردانه از دو بخش تشکیل شده است: بدنه آلت و سر آلت.در نوک آلت در قسمت سر آن یک سوراخ کوچک وجود دارد که خروجی پیشابراه است و ادرار و منی از آن خارج میشوند. آلت ساختمانی اسفنجی شکل دارد که میتواند پر خون شود که باعث بزرگی و سفت شدن آن میشود که این حالت معمولاً در اثر تحریک جنسی اتفاق میافتد و آلت را آماده وارد شدن به داخل واژن زن میکند. در حالت عادی آلت نرم است. پسران در بدو تولد در سر آلت خود پوست اضافهای دارند که مطابق قوانین اسلامی میبایستی این پوست اضافه برداشته شود. این عمل که ختنه کردن نامیده میشود معمولًا در طی چند روز اول تولد نوزاد پسر انجام میشود. ختنه کردن به رعایت بهداشت کمک میکند و خطر سرطان در آن ناحیه را کم میکند

نقش مرد در تولید مثل:

ماهیت و اساس تولید مثل ترکیب یاخته های جنسی مذکر و مونث یعنی پیوند اسپرم با تخمک است. پس وظیفه مهم دو جنس این است که یاخته های جنسی لازم را تولید کنند. وظیفه مرد نه تنها تولید اسپرم است، بلکه باید آن را به جایی برساند که با سلولهای جنسی مونث ترکیب شود.در انسان اندام هایی وجود دارند که در اثر تماس جسمی،(جنسی) اسپرم را به تخمک می رسانند تا تخم بارور شود. چون وظیفه اسپرم رسانی به واژن(مهبل) به عهده آلت تناسلی است. تشریح دستگاه تناسلی مردان  /قسمت اولتشریح دستگاه تناسلی مردان /قسمت سومتشریح دستگاه تناسلی مردان  /قسمت چهارم 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد