تشریح ساختمان حفره دهان


تشریح  ساختمان حفره دهان

 تشریح  ساختمان حفره دهان

 شامل دو قسمت دهلیز و حفره حقیقی است که توسط قوس های دندانی از هم جدا می شوند و از طریق سوراخی که در عقب سومین دندان مولار قرار دارد با هم ارتباط دارند.قوس های لثه ای - دندانی: ۳ قسمت دارد.۱- زواید آلوئولار۲- لثه دو قسمت دارد. قسمت آزاد که بین دندان هاست. قسمت متصل  که با لایه مخاطی لب ها و گونه ها ممتد می شود حس لثه  بالا از عصب ماگزیلاری است و حس لثه پایین از عصب اینفریور آلوئولار و لینگوالی است. ۳- دندان، کل دندانها از زوج ۵ حس میگیرند. فرمول دندانی دایم در یک نیم فک: Y (Incisive) + \ (Canin) + v (Premolar) + v (Molar) فرمول دندانی شیری در یک نیم فکی: (C)+۲(m)۱+(۱)۲ اولین دندان دائمی پیش مرکزی است و در ۶ تا ۷ سالگی بیرون میآید و آخرین دندان دائمی سومین مولار است که بین ۱۷ تا ۲۱ سالگی در می آید. اولین دندان شیری که رشد میکند پیشین است که در ۶ تا ۸ ماهگی در میآید و آخرین دندان شیری مولار است که در ۲/۵ سالگی خارج می شود.  از نظر ظاهری هر دندان ۳ قسمت دارد. ۱- تاج۲- ریشه۳ - گردن

صفات اختصاصی دندان ها:

۱- هر دندان پیش یک ریشه دارد. ۲- دندان نیش یک ریشه دارد که طویلترین ریشه است و در سطح جوندهٔ آن یک برآمدگی به نام CUSP وجود دارد.۳- در سطح جونده دندان پرهمو لار دوCUSP وجود دارد (Bicuspid) اولین پرهمولار فوقانی معمولاً ۲ ریشه دارد و مابقی یک ریشه دارند. ۴- در سطح جونده مولار ۴ تا ۵، CUSP وجود دارد. اولین دندان مولار فوقانی ۳ ریشه، دومین ۲ ریشه و سومین ۱ ریشه دارد. اولین و دومین مولار تحتانی ۲ ریشه و سومین مولار تحتانی یک ریشه دارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد