تشویق کنید که محل کار شما از روش های ضداسترس استفاده کند


تشویق کنید که محل کار شما از روش های ضداسترس استفاده کند

تشویق کنید که محل کار شما از روش های ضداسترس استفاده کند

 چند سال قبل با مردی صحبت میکردم که اظهار تأسف می کرد از اینکه شرکت محل کارش برای کاستن از استرس در اداره هیچ اقدامی نمی کند. به باور او رئیس اداره خودخواه بود و برای کاهش استرس کارکنان شرکت هیچ کاری نمی کرد.از او پرسیدم «اگر تو مسئول بودی چه تغییراتی ایجاد میکردی؟» معلوم بود که او قبلاً در این باره فکر کرده بود. از این رو بلافاصله جواب داد «اگر مسئول بودم اجازه می دادم کارکنان لباس های اسپرت و راحت بپوشند. روزهای جمعه کمتر کارکنند. ورزشگاهی برای شرکت دایر می کردم.  ترتیبی می دادم که از فرزندان کوچک کارکنان نگهداری کنند. برای همگان امکان استفاده از ماساژ رایگان فراهم میکردم». در جوابش گفتم: «بسیار عالی می شود. وقتی اینها را به سرپرستان اداره پیشنهاد کردی چه واکنشی نشان دادند؟» سکوت بلند مدتی کرد و بالاخره گفت، هرگز نظراتش را با مسئولان در میان نگذاشته است.این شخص احتمالاً مانند میلیون نفر دیگر فرضش بر این بود که رئیس اداره میداند که باید این کار را بکند و چون اقدامی نمیکند، پس رؤسای اداره افراد بدی هستند. در حالی که او اشتباه می کرد.شش ماه بعد همین فرد به من تلفن زد و در پیام گیر مطلبی را عنوان کرد. او میگفت پس از آنکه درخواستش را با سرپرستان اداره در میان گذاشته، از واکنش مثبت آنها تکان خورده است. مسئولان اداره گفته بودند که او نظراتی عالی دارد. او میگفت به نظرات او و نظرات بسیاری از کارکنان شرکت توجه کرده اند.مطمئناً همیشه این نتیجه به دست نمیآید، اما اغلب اینگونه است که کارفرمایان به افراد و کارکنان خود در سازمان توجه دارند. و این هم درست است. که در بسیاری از موارد علت اینکه از استرس درون سازمان کاسته نمی شود این است که کارکنان درباره مسائلی خود صحبتی نمیکنند و پیشنهادی نمی دهند. اما شکایت درباره فشار کار همیشه زیاد است.  کارکنان آرزو میکنند که وضعیت به شکل دیگری باشد، اما به ندرت پیشنهادی در این خصوص ارائه می دهند. حتی اگر نمی توانید کارفرمای خود را مجاب کنید که تغییری ایجاد کند، شنیدن نظرات آنها از میزان استرستان میکاهد. تغییراتی که دوست دارید ایجاد شوند ممکن است غیرممکن باشند اما شاید به این نتیجه برسید که کسانی در شرکت تان هستند که به میزان استرس شما توجه دارند و مایل اند کاری در این زمینه انجام دهند.  دانستن این مطلب می تواند به شما احساسی بهتری بدهد و در موارد نادری که کسی به شما بها نمی دهد دست کم میدانید که همه تلاش خود را به عمل آورده اید. دوستی دارم که در نیویورک برای شرکت غول پیکری کار میکند. او پیشنهادی داد و درخواست کرد که آیا می تواند چهار روز در خانه کارکند و فقط روزهای چهارشنبه به شرکت برود، به این علت که می خواست کمتر به داخلی شهر بیاید و بیشتر کنار پسرش باشد. شرکت با پیشنهاد او موافقت کرد. او از اینکه در چنین شرکتی کار میکند احساس بسیار خوبی دارد و همه تلاش خود را میکند تا کارش را به نحو احسن انجام دهد. با این روش همه راضی و خرسندمی شوند.شرکت های دیگر هم وقتی کاری از آنها بخواهید درنهایت اقداماتی میکنند، مثلاً ممکن است بگویند که کارکنان روزهای جمعه می توانند به هر نحوی که می خواهند لباس بپوشند یا سالن هایی برای ورزش کردن تدارک ببینند. اغلب آنها کاری میکنند که از مدت استرس در محیط کاری شان کاسته شود. شرکتی را می شناختم که برای کارکنانش ویلاهایی را تدارک دیده بود. کارکنان این شرکت به نوبت می توانستند از این ویلاها بدون پرداخت هزینه ای استفاده کنند. البته همه شرکت ها چنین رویکرد گشاده ای ندارند، اما می توانید سعی خود را بکنید و پیشنهادات سازنده بدهید تا از شدت استرسی در محیط کارتان کاسته شود.  

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد