تشکیل درم در جنین 


تشکیل درم در جنین 

تشکیل درم در جنین 

 درم از مزودرم تنه ای (سوماتیک) منشا میگیرد. در طی ماه سوم و چهارم این بافت که کوریوم نام دارد ساختمان های پاپیلاری غیرمنظمی به نام پاپی های لاپوستی (Dermal Papillae) را ایجاد میکند که به طرف اپیدرم برجسته میشود. این پایی ها معمولاً حاوی یک مویرگ کوچک یا یک انتهای عصب حسی هستند.  لایه عمقی تر درم به نام ساب  کوریوم (هیپودرم) دارای مقدار زیادی بافت چربی است. در هنگام تولد پوست توسط ورنیکس کازئوزاکه خمیر سفید است و از تراوشات غدد چربی و سلول های اپیدرمی خراب شده تشکیل می شود پوشیده شده که پوست را در مقابل اثر ماسراسیون آمنیونی حفظ میکند (نمی گذارد پوست جنین در مجاورت این مایع خیس بخورد.)ایکتیوزیس شاخی شدن بیش از حد پوست است که ناشی از اختلالات ارثی است که معمولاً به صورت یک صفت مغلوب اتوزومی به ارث میرسد و گاهی هم وابسته به X است.درم به صورت یک لایه تک سلولی در هفته ششم بارداری قابل دیدن است ولی در این مرحله نمی توان بین لایه درم و هیپودرم تفکیک قائل شد. از هفته نهم کلاژن در ماتریکس سلولی افزایش می یابد و از هفته دوازدهم درم از حالت لایه تک سلولی به لایه های فیبری تغییر شکل می دهد و در لایه زیری آن عروق خونی و اعصاب شروع توسعه می یابند.لایه هیپودرم یا چربی های زیر پوست آخرین لایه پوستی است که تشکیل می شود این لایه در ماه چهارم تا پنجم بارداری قابل رویت است. در طول این ماه ها، به تدریج سلولهای چربی در لوبولهایی، که به وسیله دیواره های فیبری از هم جدا شده اند، سازماندهی و تجمع می یابند بطوری که چربی قهوه ای از هفته بیست و چهارم بارداری قابل رویت می شود.رنگ این چربی به دلیل بالا بودن جریان خون آن قهوه ای است و عملکرد اصلی آن تولید حرارت در نوزاد است ولی ارتباط آن با چربی سفید بزرگسالی هنوز ناشناخته است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد