تشکیل غده هیپوفیز  در جنین


 تشکیل غده هیپوفیز  در جنین

 تشکیل غده هیپوفیز  در جنین

 از دو بخش کاملاً متفاوت منشأ می گیرد:۱) یک بیرون زدگی کیسه ای شکلی اکتودرمی از سقف دهان اولیه (StomOrdeum) و در مقابلی غشاء حلقی دهانی به نام بنبست هیپوفیزی یا کیسه را تکه Rathke) (pouch ) .۲) یک پایین زدگی دیانسفال که انفاندیبولوم نام دارد. کیسه را تکه در هفته سوم ظاهر شده، سپس به سمت انفاندیبولوم (قیف) رشد میکند و در انتهای ماده دوم ارتباطش را با دهان اولیه از دست میدهد.سلول های موجود در دیواره اقدامی کیسه را تکه به سرعت تکثیر یافته، لوب قدامی هیپوفیز یا آدنوهیپوفیز را میسازند. استطاله کوچکی از این لوب به نام بخش لوله ای (Pair Stubularis) در امتداد ساقه قیفی رشد کرده آنرا احاطه میکند.دیواره خلفی کیسه را تکه نیز لوب میانی هیپوفیز را میسازد. قیف (انفاندیبولوم) ساقه و بخش عصبی Par S) (nervOSa یا لوب خلفی هیپوفیز را به وجود می آورد. این بخشی از سلول های نوروگلی (پینوسیت) و تعداد رشته عصبی با منشأ هیپوتالاموس ساخته میشود.

نکات بالینی

ندرتاً بخش کوچکی از کیسه را تکه در سقف حلق بای مانده و هیپوفیز حلقی را میسازد. کرانیوفارینژیوما از بقایای کبیسه را تکه در جمجمه تشکیل میشود. این تومور معمولاً بالای زین ترکی است. این تومور می تواند باعث هیدروسفال یا اختلالات عملکردی هیپوفیز (مثل دیابت بیمزه، اختلال رشد و ...) شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد