تشکیل مراقب بهداشتی خود در بیماران مبتلا به ام اس 


تشکیل مراقب بهداشتی خود در بیماران مبتلا به ام اس 

تشکیل مراقب بهداشتی خود در بیماران مبتلا به ام اس 

 

راستش را بخواهید: امروزه سیستم مراقبت بهداشتی هم، مثل هر چیز دیگری، پیچیده شده و نمیتوان به سهولت از آن سرویس گرفت . به عنوان مثال، فهمیدن اینکه کدام برنامه ی مراقبت و پرستاری، واقعاً مخارج پزشکی شما را تحت پوشش قرار میدهد، تقریبا امری محال است.

شما در عصری زندگی می کنید که همه چیز تخصصی شده و  است تمام کسانی این امکانات رفاهی استفاده میکنند، مطلع، مصمم و سازمان یافته باشند. به طور معمول فردی که نسبتاً سالم باشد، دیر یا زود، از سد این سیستم خواهد گذشت؛ اما کسانی که درگیر یک بیماری مزمن و   غیرقابل پیش بینی مثل ام اس باشند، تشویش بیشتری خواهند داشت.

برای اینکه در زمینه ی مراقبت بهداشتی حتی الامکان کمتر دچار چالش شوید، در این فصل نحوه ی پیدا کردن و هماهنگی با سیستم مراقبتی و حمایتی مورد نیاز تان را نشان می دهیم. امروزه، تعداد متخصصین مراقبتهای بهداشتی که مجرب و ماهر بوده و بتوانند به شما در امر کنترل ام اس کمک کنند، در حال افزایش است. متأسفانه، بعضی گروههای نه چندان خوب هم (که زیاد شعار میدهند اما آگاهی زیادی در مورد ام اس  ندارند) در خدمت شما هستند! بهتر است با این دسته ی دوم زیاد کاری نداشته باشید. ما به شما نشان میدهیم که چطور بهترین گروه را پیدا کنید.

اگرچه شما در مرکز تیم مراقبت بهداشتی تان قرار دارید و این ارتباط را حفظ خواهید کرد، نورولوژیست حکم چسبی را دارد که باعث ارتباط و به هم چسبیدن اعضای این تیم می شود. اکثر افراد، چه آن هایی که بیماری شان از ابتدا توسط یک پزشک عمومی تشخیص داده شده باشد و چه کسانی که برای بررسی و تشخیص نزد نورولوژیست شد. نورولوژیستها، چون در زمینه ی بیماریهای اعصاب آموزش دیدهاند، بهترین افراد در امر تشخیص و درمان ام اس هستند. در یک شرایط ایدهآل، نورولوژیست، با هماهنگ کردن نیازهای درمانی شما و ارجاع شما به متخصصانی که بتوانند این نیازها را برآورده کنند، از شما مراقبت میکند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد