تصلب شرایین,دشمنی خطرناک پنهان در عروق آدمی


تصلب شرایین,دشمنی خطرناک پنهان در عروق آدمی

تصلب شرایین,دشمنی خطرناک پنهان در عروق آدمی

 

تصلب شرایین (آرترواسکلروز)

در تمام جهان، در همه زمانها و در بیشتر مکانها این دشمن خطرناک پنهان در عروق آدمی، مرتبا آثار شوم خود را به صورت سکته های مغزی ، قلبی ، گرفتگی عروق، کم حافظگی، فراموشی ، کرخی و بی حسی، لرزش و تشنج، گزگز شدن، خواب رفتن و به عناوین مختلف دیگر اثار خود را به تدریج این دشمن دیرینه بشر بتدریج در بدن آدمی، پیدا می شود، جان می گیرد، بزرگ و بزرگتر میشود و یک دفعه خود را نشان میدهد. این همه آثار شوم و ناراحت کننده باعث تنگ شدن عروق و گرفتگی دهانه آنها میشود. که در اثر دشمن خطرناک دیگری به نام کلسترول (چربی) و مواد آهکی دیگر که در خون موجود است بتدریج و کمکم به وجود می اید.موقعی که این مواد دهانه عروق را تنگ کرد آثاری در اعضاء زیر به وجود میآید در چشم ها، آب مروارید، در انتهای اعضا به علت نرسیدن خون، سردی و کرخی و گرفتگی عضلانی که در این موقع چون خون کمتری به اعضاء میرسد ممکن است سیاه شدگی و قانقرایا (گانگرن) به وجود آید. بسته شدن تنگی بتدریج به وجود می آید و موجب بالارفتن فشار خون می شود و اثاری در داخل مغز به وجود می اید بسیار خطرناک است زیرا تصلب شرایین یا سفتی عروق باعث کم شدن خون اندامها شده سیاهو شدگی هایی که ذکر شد به وجود می اید. بیماری آرتریواسکلروز با کهن سالی رابطه ناگسستنی دارد. اما رابطه آن با غذاها از اهمیت خاصی برخوردار است.زمانی که چربی و کلسترول خون زیاد شد و فسفولیپیدها ولسیتین کم شد که این خود به علت نارسایی غذایی است بیماری بتدریج شروع می شود.باید در غذاها اسیدهای چرب اشباع نشده (اسید آراشیدونیک، اسید لینولئیک و اسید لنیولنیک) وجود داشته باشد. تا کولین ولسیتین و فسفولپیدها که با وجود این چربیها فعالیت میکنند ، بتوانند با کلسترول مبارزه کننددر حضور لسیتین چربی های خون و کلسترولی بصورت ذرات ریزی (شیلو میکرون) ظاهر می شود و خیلی زود از جدار عروق میگذرند. لسیتین موجود در بدن علاوه بر مبدأ خارجی، از داخل هم بوسیله کبد مرتبا ساخته می شود و با صفرا وارد روده میگردد. در افراد سالم موقعی که چربی زیادتری مصرف کرده باشند، همزمان با آن لسیتین برای مبارزه با چربی ها در خون و رودهها زیاد می شود.افراد مبتلا به سفتی عروق متأسفانه لسیتین خونشان کمتر است. در اینجا با وجود کمبود لسیتین اگر از طریق غذاهالسیتین وارد بدن شود به جذب و خنثی کردن چربیها کمک میکند. در بدن آدمی برای ساخته شدن لسیتین باید ماده اولیه یعنی ویتامین F و کولین وجود داشته باشد، و کاتالیزورهای لازم هم در محیط عمل حاضر و ناظر باشند. این جاست که باید اسیدهای اشباع نشده که به ان اشاره شد، وجود داشته باشند و از راه استفاده از غذاها باید از منابع کلی انها استفاده شود.راه مبارزه با تصلب شرایین این است که باید از چربیهای بدن کاملاً کاسته شود و استفاده از غذاهایی بعمل اید که چربی کمتری را وارد بدن می نمایند تمام غذاهای تصفیه نشده مثل گندم و جو و برنج و غذاهای طبیعی که دارای روغن هستند و در آنهالسیتین وجود دارد می توانند از پیشرفت بیماری جلوگیری کنند.دانشمندان معتقدند که لسیتین داروهای گیاهی ، اثرات خیلی مفیدی را در کم کردن تصلب شرایین دارا می باشند. از این نظر می توانند دردهای آنژین صدری (دردهای جلوی قلبی ) را بخصوص از بین ببرند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد