تطهیر جنسی چیست ….؟؟


تطهیر جنسی چیست ….؟؟

تطهیر جنسی چیست ....؟؟

  تطهیر جنسی یک غذای درونی است. صفراوی ها بیشتر از همه به امور جنسی نیاز دارند بعد دموی ها و بعد سوداوی ها و نهایتاً بلغمی ها که سوداوی پر نیاز و کم توان و بلغمی کم نیاز و کم توان است؛ مناطقی هم فرق دارند و مرد و زن هم فرق میکند؛ چون مرد، گرم و زن سرد است و لذا نیاز او بیشتر است و غذاها هم فرق دارند کسی که سردی می خورد در سن ۱۵ سالگی می شود پیرمرد ۷۰ ساله، توانایی جنسی اولین توانایی است که به دست می آید و آخرین توانایی است که از دست میرود. غذاهای گرم توانایی جنسی را هم نگه می دارند و هم تقویت می کنند. نکته مهم: در زنان، گل غذای تقویت کننده جنسی رازیانه است؛ عرق رازیانه با عسل هم تقویت می کند و هم به کلی اندام های زنانه فرم می دهد و هم پوست و چین و چروک را برطرف می کند و همین رازیانه در مرد اثر عکس دارد اگر هر داروی گرم به زن بدهیم بدون رازیانه به نتیجه نمیرسیم.

انسان اجتماعی و دارای عشق و محبت و عاطفه آفریده شده است ، ابراز محبت و نوع دوستی و نیاز به محبت و عشق ورزیدن در سرشت انسان وجود دارد . برای حفظ تعادل در عاطفه و پیشگیری از بروز عقده روانی لازم است شرایط ابراز محبت و تأمین مهر و عشق فراهم گردد .

 تأمین این نیاز ها از در آغوش گرفتن طفل  هنگام شیر خوردن  از پستان مادر شروع می شود ، و با مهر ورزیدن پدر و مادر به فرزند و بوسیدن آنان و هدیه گرفتن برای آنان ادامه پیدا می کند .

بیشتر ما فکر میکنیم اظهار محبت یک مادر بزرگ به طفل ناشی از شدت مهربانی اوست . با اینکار فقط کودک لذت میبرد ، در حالیکه این مهربانی بیش از اینکه کودک را شادمان سازد موجب فرح، نشاط و شادمانی مادر بزرگ میشود ، از اینرو بزرگ سالانی که افرادی مهر جو برای ابراز محبت در زندگی خود ندارند،سعی می کنند با نگهداری سگ و گربه ابراز محبت را جبران کنند .

این دو حیوان با ایجاد حالت مهرجویی وسپاسگذاری و وفاداری حس مهر جویی نوع دوستی انسان را تأمین می کنند ، از اینرو یک چایگزین طبیعی برای نوع انسانی مهر جویی و مهر ورزی می شوند ، به هر حال انسان باید در برنامه زندگی خویش راههای اساسی تأمین این نیاز را فراهم نماید .

دیدار با خویشاوندان ، پدر و مادر و برادر و خواهر و فرزندان و سایر خویشاوندان ، ایجاد ارتباط صمیمانه با آنها و مراودات تنگاتنگ و بی ریا تأمین کننده این نیاز است . به همین ترتیب ضرورت ازدواج در شرایط مناسب است . انسانها به تناسب سن ، جنس ، مزاج و شرایط جغرافیایی محیط زیست و غذای غالب نیازمند به ازدواج هستند .

ازدواج در شرایط مناسب تأمین کننده عذای جنسی انسان و عدم رعایت آن موجب ایجاد ضعف در قوای دماغی و بحران در تفکر و اندیشه است .

 

 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد