تطهیر روانی چیست ….؟؟


تطهیر روانی چیست ….؟؟

تطهیر روانی چیست ....؟؟

 ۱- طمع: جایگزین آن قناعت است، هندیها آدمهای آرامی هستند چون قانع هستند ۲- بخشش: رمز سعادت است، حذف مزاحم های ذهنی با بخشش، درست می شود۳- خود نگهداری: انسان اهل طغیان است و باید تعدیل شود.۴- مقایسه با بدها یا با خوبها۵- تشکر مداوم : نماز، خودش تشکر است و زندگی را بهشت میکند.۶- تربیت: اگر انسان تربیت شد، آرامش دارد. وقتی ماسه روز به بچه مهربانی نمی کنیم. منفجر می شود. آیاتی که با (هل) و الف استفهام شروع می شود میخواهد تفکر را برساند. اما همه این ها مقدمه رفتار هستند و تا زمانی که رفتار ایجاد نشده، تربیت ایجاد نمی شود، هر عملی که ۴۰ بار یا ۴۰ روز تکرار شد تبدیل به عادت می شود. فرهنگ سازی یعنی عادت سازی، در تربیت، اصل اول آسان گیری است.۷- سازگاری با طبیعت: مثل : درست کردن منظره طبیعی در خانه یا آبشار، غربی ها آمدند سگ و گربه را به زندگی وارد کردند چون از نظر عاطفی کم دارند، صله رحم ندارند و با این کار می خواهند جای آنرا پر کنند.8- یاد خدا: که اوج آرام بخش است. مریض است. اوج تطهیر روانی، گریه جهت دار است.9- آسمان آرام بخشی است و در روان تاثیر خوب دارد.10- تماشای زیبایی ها: یک منظره بزرگ بخرید و به دیوار بزنید.11- استماع شنیده های موافق روح: حرف آدمهای بد دهان را نباید شنید.12- تکرار کلماتی که غذای مداوم اند: انسان وقتی حرف میزند این درمان است؛ یعنی انسان را تخلیه می کند. آواز خواندن خودش تخلیه روان است. لالایی های مادر هم برای خودش و هم برای بچه آرام بخش است ، شنیدن هم یک نوع درمان است. بعضی از افراد هستند که وقتی انسان با آنها صحبت میکند آرام می شود. این تماس ها در زندگی باید یک برنامه مداوم باشد.13- صله ار حام: از بهترین غذای روح است14- پوشش های ساختمانی: که باید آرام بخشی باشد. الان این پوشش ها سرد است. مثل : گچ، سنگ. پوشش های داخلی اگر از کاه و گلی باشد از هر چیزی بهتر است. چون انسان سرشت اش از گل است و وقتی که بوی گل میرسد روحش تازه می شود.باران وقتی به خاک می خورد بوی آن روح انسان را تازه می کند، یکی از داروهای مفید برای انسان های بی هوشی، کاه و گل است. اگر خواستید مدرن زندگی کنید.خانه را چوب کنید، حداقل، کاغذ دیواری های ضخیم بر روی دیوارها بزنید. توجه: کسی که بی هوش شده است پایین ببینی را اگر چند بار ضربه بزنید به هوشی می آید.

 یک سلسله اخلاقیاتی در سرشت انسان وجود دارد که  در صورت تعدیل موجب تأمین زمینه رشد اخلاقی انسان به سوی کمال می شود . ولی در صورتیکه تعدیل نشود موجب بروز مشکلات روانی گردیده و تن و روان انسان را بیمار می سازد .

 استعداد ، ریا دو گانگی ، دروغ گویی ، دو گانه پرستی ، خیانت ، حرص ، آز ،  تکبر ، بخل ، کینه ، خود خواهی و افزون طلبی در سرشت انسان وجود دارد .

عدم  وجود این استعداد و توانائیها موجب ضعف توانائیهای انسان می گردید ، پس باید این اخلاقیات تعدیل و کنترل گردد تا موجب بهره گیری مثبت برای شخصیت جسمی و روانی انسان گردد . بنابراین باید با استفاده از توان خود نگهداری که در انسان وجود دارد ویژگی ها و خصلت های شمرده شده را معتدل نمود و با تغییر جهت دهی آن زمینه را برای رشد و کمال انسانی فراهم ساخت .

 مثلاً خلق افزون طلبی معمولاً انسان را دچار زحمت می کند و سیری نا پذیری در جهت جمع آوری اموال موجب حس نا آرامی و بیقراری می گردد و دلبستگی شدید به  اموال موجب می شود تا در صورت کاهش در اثر تخریب و یا حوادث و یا سرقت لطمه ای شدید به جسم و روان انسان وارد شود.افراد فراوانی هستند که در زمان بروز یک اتفاق مالی دچار سکته قلبی و یا افسردگی و حتی جنون گردیده اند .

 

 

 در این بخش لازم است باتمرین بخشش و عدم وابستگی  روح را تطهیر کرد و مانع بروز صدمات روانی شد و حس افزون طلبی را بسوی افزونی در خیر و نوع دوستی صواب و علم و اندیشه سوق داد. تا ضمن اشباع روحیه انسان از مضرات آن نیز در امان بوده و برای بشریت نیز موجب  زمینه خیر و سعادت گردد  و به همین ترتیب برای تعدیل بخل و کینه و ریا کاری و کذب باید برنامه ریزی شود تا از این زمینه ها استفاده مطلوب بگیرد و ضمن مصون شدن از عوارض جسمی و روانی آن زمینه را برای اعتلای به کمال معنوی و قوت روحانی فراهم سازد .


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد