تظاهرات بالینی بیماری های سیستم ادراری تناسلی


تظاهرات بالینی بیماری های سیستم ادراری تناسلی

تظاهرات بالینی بیماری های سیستم ادراری تناسلی 

 شامل ۲ دسته می باشند: ۱) علایم بازگو شده توسط بیمار ( ۲) نشانه های یافت شده در معاینه یا  نشانه ها تظاهرات سیستمیک : تب و کاهش وزن علایمی هستند که باید از بیمار پرسیده شوند. سیستیت حاد ساده اساساً فاقد تب است. پیلونفریت حاد یا پروستاتیت حاد اغلب باعث تباهای بالا همراه با لرز می شوند. به طور کلی در شیرخواران و کودکان، پیلونفریت حاد ممکن است خود را فقط به صورت تب - بدون علایم لوکال - نشان دهد. بنابراین در صورت وجود تب در بچه ها، به خصوص اگر منبع عفونت ناشناخته باشد، بررسی ادرار ضروری است. کانسر کلیه گاهی باعث تب هایی تا ۳۹ می شود.عدم وجود تب عفونت کلیه را رد نمیکند مثلاً در پیلونفریت مزمن تب نداریم، کاهش وزن اغلب نشانه ای از سرطان پیشرفته در نظر گرفته میشود هرچند در نارسایی کلیه ناشی از عفونت مزمن یا انسداد نیز دیده می شود. هر بچه ای که FTT (نارسایی رشد) داشته باشد، باید از نظر اورولوژیک (عفونت یا انسداد) بررسی شود. شکایات کلیوی همراه با فشار خون نیز دیده میشوند.درد ارجاعی و لوکال در ارگان های سیستم ادراری دو نوع درد داریم؛ درد لوکال و درد ارجاعی (که شایعتر است). درد لوکال کلیه ها در محل زاویه دنده مهره ای (CVA) و در ناحیه پهلوها زیردنده ۱۲ درک میشود. درد ناشی از التهاب بیضه در محل خود بیضه حس می شود. دردهای ارجاعی معمولاً در جایی دور از ارگان بیمار حس می شوند. درد رنال کولیک که به وسیله سنگ قسمت فوقانی حالب به وجود می آید اغلب با درد بیضه همان طرف همراهی دارد. این امر با عصب گیری مشترک این دو ارگان توجیه میشود. وجود سنگ در قسمت تحتانی حالب باعث درد راجعه به دیواره اسکرتوم می شود و در این حالت، اغلب در خود بیضه افزایش حساسیت وجود ندارد. سیستیت حاد باعث سوزش در هنگام ادرار کردن می شود که در مردان در قسمت انتهایی پیشابراه پروستاتی حس می شود. درد حالبمعمولاً به وسیله انسداد حاد ناشی از سنگ یا لخته خون ایجاد میشود. این درد به صورت درد کولیکی درد کاذب کلیه (رادیو کولیت) شدید می باشد که از CVA به ربع تحتانی شکم تیر میکشد.این درد که ناشی از تحریک یا فشار بر روی اعصاب در مردان ممکن است دراسکروتوم یا بیضه و در زنان در فرج احساس شود. اگر در قسمت فوقانی حالب باشد، درد به شدید بوده و در خود بیضه حس می شود. هرچند که گاهی به بیضه تیر میکشد در صورتی که سنگ در قسمت تحتانی شکم تیر میکشد. هیدروسل عفونت نیافته، قسمت میانی حالب باشد، درد در سمت راست به ناحیه Mc اسپرماتوسل و تومور بیضه معمولاً فاقد درد هستند.Burney (مشابه آپاندیسیت) تیر کشیده و در سمت چپ واریکوسل درد مبهمی ایجاد میکند که به دنبال فعالیت سنگین افزایش مییابد. اولین علامت فتق اینگونیال ممکن است با دیورتیکولیت اشتباه شود بالاخره اگر سنگ در قسمت تحتانی حالب باشد و به مثانه غیرمستقیم می تواند درد ارجاعی به بیضه باشد.التهاب ادم مجرای حالب باعث شکایات مربوط به تحریک مثانه از قبیل تکرر ادراری و فوریت ادراری می شود

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد