تعریف مراقبت دراز مدت از بیماران مبتلا به ام اس


تعریف مراقبت دراز مدت از بیماران مبتلا به ام اس

 تعريف مراقبت دراز مدت از بیماران مبتلا به ام اس

 

لفظ مراقبت درازمدت به طیف وسیعی از خدماتی گفته میشود که برای کمک به شما یا یکی از اعضای خانواده جهت انجام فعالیتهای روزمره ی زندگی، طرح ریزی شده است. این خدمات، از خانه داری گرفته تا کمک شخصی در منزل، برنامه های بهداشتی روزانه برای بزرگسالان، و مراقبتهای موقت برای گروههایی که تحت حمایت قرار دارند و در مراکز نگهداری زندگی می کنند، را در بر میگیرد. تعداد گزینه های موجود ممکن است کمی گیج کننده به نظر بیاید، بنابراین لازم به یادآوری   است که می توانید از تجربیات متخصصان موسوم به مدیران مراقبت نیز (که به آنها هماهنگ کننده های مراقبتی یا مدیران موردی هم گفته می شود) استفاده کنید.

این متخصصان در ازای دریافت کارمزد به شما کمک میکنند که کارها را فهرست بندی کرده و سروسامان دهید. مدیران مراقبت در اموری همچون اطلاعرسانی و ارجاع، حمایت از بیمار و هماهنگی بین سرویس های بهداشتی و اجتماعی، تخصصی دارند. به عبارت دیگر، این افراد در زمینه ی تحقیق و تفحص در مراجع اجتماعی میتوانند نقش چشم و گوش شما را ایفا کنند و در فهرست بندی گزینه ها و تصمیم گیری، ... راهنمای شما باشند. جهت کسب اطلاعات در مورد مدیران مراقبت ناحیه ای که در آن زندگی می کنید با انجمن ملی ام اس تماس بگیرید. اغلب مراکز خدماتی که در   اینجا راجع به آنها صحبت میکنیم به صورت سنتی، بیشتر در تعامل با سالمندان هستند.

تعجبی ندارد که جوانان دچار ناتوانی، به دنبال فرصتهایی هستند که با افراد همسنوسال خود معاشرت کنند، به فعالیتهای مناسب سن خود بپردازند، به تازه ترین امکانات کامپیوتری دسترسی داشته باشند و قادر به انتخاب از بین گزینههای موجود باشند. خوشبختانه پیشرفت های زیادی در زمینه ی شناسایی نیازهای افراد جوان دچار ناتوانی صورت گرفته است. شما میتوانید برای دریافت کمک در زمینه ی شناخت امکاناتی در منطقه ی خود، که با نیازهایتان همخوانی داشته باشد، با انجمن ملی ام اس تماس بگیرید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد