تعیین اهداف و لذت بردن از تحقق آنها


تعیین اهداف و لذت بردن از تحقق آنها

تعیین اهداف و لذت بردن از تحقق آنها

 

هرکس باید اهدافی برای خود داشته باشد. فرآیند رضایتمندی از ترتیب دادن اهداف دست یافتنی و رسیدن به این اهداف، چیزی است که به شما احساس سودمندی، مفید بودن و موفقیت می بخشد. اگر ام استان پیشرفت کند، ممکن است متوجه شوید بعضی از اهداف اصلی تان در زندگی نیازمند تغییرات جزئی یا حتی کلی است.

شاید نیاز باشد قدری جاهطلبی و بلندپروازی های خود را تعدیل کرده و اهداف خود را تغییر دهید - مثلاً به جای آموزگاری، مشاور مدرسه شدن؛ یا به جای نوازندگی، معلم موسیقی شدن؛ یا به جای شرکت در رقابتهای گروهی ورزشی، پرداختن به ورزشهای انفرادی، مرحله ی اول انجام این قبیل تغییرات، اندوهگین شدن سالم است. به عبارت دیگر، قبل از اینکه بتوانید اهداف جدید را مشخص کرده و در موردشان اقدامی کنید، به خود اجازه دهید در مورد اهداف گذشته غمگین باشید .

هنگامی که با فقدانهایتان مواجه  شدید و آنها را کاملاً لمس کردید، آنگاه میتوانید در مورد بعضی امکانات جدید در راه رسیدن به آن داشته باشید - چیزی که به شما انرژی دهد و استعدادها و خلاقیتهای بالقوه ی شما را به حالت بالفعل درآورد. اگر احساسی می کنید عاری از هرگونه ایدهای هستید که آن را هدف قرار دهید، به فکر صحبت با یک متخصصی بهداشت روانی باشید تا برای شروع کار کمکتان کند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد