تعیین مؤثر بودن شیمی درمانی


تعیین مؤثر بودن شیمی درمانی

تعیین مؤثر بودن شیمی درمانی

  آزمایش های پزشکی و آزمونهای تشخیص طبیعی میتوانند میزان موفقیت شیمی درمانی را تعیین کنند. آزمایش خون، معاینه جسمانی، اسکن و رادیوگرافی همه روش های تشخیص پزشکی در تعیین میزان تأثیر درمان هستند. آزمون های جایگزین متعددی هم هستند که می توانند وضعیت درونی بدن را تعیین کنند، مثل تجزیه خون تازه، آزمون ماگنا گراف و معاینه کامپیوتری چشم.در پرسیدن نتایج کار و نظر پزشک در مورد بیماری تان تردید نکنید. فقدان عوارض جانبی شیمی درمانی نشانه مؤثر بودن آن نیست. عوارض جانبی بسته به عوامل مختلف و کاری که برای کمک به درمان می شود ممکن است در هر فرد و در هر نوع درمان متفاوت باشد. از روش های تشخیصی امروزی، برای نظارت بر وضعیت کمک گرفته و همیشه از پزشک یا درمانگر در مورد تأثیر درمان و پیشرفت وضعیت سؤال کنید. پزشک ممکن است در آغاز بگوید «برای اطمینان از بهبود باید نشانگرهای تومور به صفر برسد. بعداً متوجه می شوید ممکن است این طور نباشد، و برخی پزشکان، شاید به اشتباه. شما را در بی خبری نگاه دارند، چون فکر میکنند دانش درک و شناخت وضعیت بیماری خود را ندارید. هیچ وقت نگذارید شما را بی اطلاع از وضعیتتان بگذارند، از جزئیات همه چیز بپرسید، سؤالاتتان را بنویسید و از پزشک بپرسید، و هیچ وقت از دانستن همه چیز درباره بیماری تان دست نکشید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد