تغذیه با شیر خشک برای تازه کاران


تغذیه با شیر خشک برای تازه کاران

تغذیه با شیر خشک برای تازه کاران

 

(نگه داشتن یک نوزاد بر روی شانه و دیگری در زیر سینه می تواند بسیار دشوار باشد و هیچ اهمیتی ندارد از چند بالش و پشتی استفاده می کنید. شاید به یک نوزاد شیر خودتان را بدهید و به دیگری شیر خشک، و در وعده ی بعدی جای آنها را با هم عوض کنید.

شاید به هر دو نوزاد در هر وعده کمی از شیر خود داده و سپس با شیر خشک کمبود آن را جبران کنید. یا ممکن است در اکثر ساعات روز به هر دو نوزاد شیر داده و شب هنگام که مقدار شیر شما کم می شود، با شیر خشک جایگزین کنید. خانم هایی که به دوقلوها شیر می دهند به مصرف کالریها و مایعات بسیار بیشتری نیاز دارند. روزانه برای هر بچه ای که شیر می دهید، در حدود ۴۰۰ تا ۶۰۰ کالری اضافه نیاز دارید.

(تصور کنید برای شیر دادن به سه قلوها چقدر باید بخورید!) همچنین، لازم است مایعات مصرفی خود را از هشت تا ده لیوان در روز به ده تا دوازده لیوان افزایش دهید. اگر واقعا تصمیم دارید برای شیر دادن به دوقلوها تلاش کنید، به کمک مورد نیاز از سوی سایر افراد خانواده و دوستان حساب کنید. از تقاضای کمک واهمه نداشته باشید.

فکر کنید به نفع شیر خشک تصمیم گرفته اید از شیر دادن صرف نظر کنید. یا برای مدتی شیر داده اید و مایل به تغییر آن هستید. در این بخش به مطالب مورد نیاز شما برای شروع با شیر خشک می پردازیم. متوقف کردن تولید شیر اگر جدا به تغذیه با شیر خشک تصمیم گرفته اید، باید فرایند تولید شیر را در سینه های خود متوقف کنید. تولید شیر با گرما و تحریک سینه آغاز می شود. برای متوقف کردن تولید شیر، شرایط مخالف آن را فراهم کنید. در اینجا چند توصیه ذکر شده است

 یک سوتین تنگ بپوشید.

هنگامی که سینه هایتان پر می شود، کیسه ی یخ بر روی آنها بگذارید (معمولا  سه یا چهار روز بعد از تولد نوزاد.)


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد