تغییرات خانواده ناشی از بیماری ام اس 


تغییرات خانواده ناشی از بیماری ام اس 

تغییرات خانواده ناشی از بیماری ام اس 

 

سوارہ علاوه بر کوشش برای پیشبینی تغییرات در فامیل بلافصل - مثلا بچهدار شدن و پس انداز برای تحصیلات دانشگاهی فرزندان - مهم است به فکر این موضوع هم باشید که آیا در آینده خانوادهی پراکنده و دور از همتان جهت کمک به شما در دسترس هستند. زمان قدیم، مردم در صورت نیاز به کمک، بیشتر می توانستند روی افراد خانوادهشان حساب کنند زیرا اعضای خانواده در کنار یکدیگر زندگی میکردند و زنان بیشتری برای بزرگ کردن فرزندانشان در خانه می ماندند.

دا امروزه پراکندگی خانوادهها بیشتر است و خیلی از زوج ها متکی به درآمد هر دو نفرشان هستند. و در این بین، ممکن است تغییرات حادث در زندگی بستگان - فرزندان جدید، بازنشستگی، بیماری، بازگشت به کار - باعث شود آنها نتوانند هنگام تغییرات زندگی تان به شما کمک کنند. این بدان معنی است که ممکن است و بدیهی است که این به معنی هزینه ی اضافی است (چه برای آن نقشهای داشته باشید چه نداشته باشید).

چه کار می توانید بکنید که آمادگی داشته باشید؟

بعد از اینکه وضعیت کنونی تان را ارزیابی و آینده را برآورد کردید که چه اتفاقاتی مورد نیاز، شروع به برنامهریزی واقعی کنید. همچون دیگر مسائل بغرنج ناشی از زندگی همراه با ام اسی، لازم نیست این کار را به تنهایی انجام دهید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد