تفاوت زایمان و حاملی زنان مبتلا به ام و زنان سالم


تفاوت زایمان و حاملی زنان مبتلا به ام و زنان سالم

تفاوت زایمان و حاملی زنان مبتلا به ام و زنان سالم

 

حاملگی در دراز مدت میزان ناتوانی زن را افزایش نمی دهند آن گروه از زنان مبتلا به ام اسی که یک بار یا بیشتر تجربه ی حاملگی داشته اند، نسبت به آنها که هیچگاه باردار نشده اند، در درازمدت ناتوان تر نمی شوند. در حقیقت، بعضی تحقیقات نشان میدهد که زنان مبتلا به ام اسی که باردار شده اند، وضعیتشان کمی بهتر از آن هایی است که باردار نشده اند - هرچند دلیل این امر روشن نیست.

این بدان  معناست که اگرچه احتمال بروز یک عود، درست پس از پایان حاملگی افزایش مییابد اما این خطر کوتاهمدت است، بدون هیچگونه تأثیری بر میزان ناتوانی نهایی، زایمان) برای هیچ کسی آسان نیست، ولى زنان مبتلا به امسی به فوبی از عواره ی ایری کار برمی آیند زایمان برای هیچ کس آسان نیست اما  زنان مبتلا به ام به خوبی از عهده این کار بر می آیند

 با علیرغم باور عموم، مادران مبتلا به ام اس نوزادان خود را مثل سایر زنان به دنیا میآورند (بله! آنها هم این کار را با مقدار زیادی جیغ، نفس نفس زدن و فشار دادن دندانها روی هم انجام میدهند) و شما هم درست مثل زنانی که ام اس ندارند، برای اینکه کمی آسان تر زایمان کنید، گزینه ی بیهوشی را در اختیار دارید. اگر مایل به بیهوشی بوده یا بدان احتیاج داشته باشید، همه ی انواع آن برای شما ایمن تشخیص داده شده است - انتخاب با شما و پزشکتان است. تحقیق گستردهای که اخیرا روی تمام حاملگی ها در نروژ انجام گرفته، نشان میدهد.

تعداد زایمان هایی که توسط فورسپس یا به روش سزارین انجام می شود، در زنان مبتلا به ام اس نسبت به دیگر زنان جامعه کمی بالاتر است. محتمل ترین توجیه این است که زنان مبتلا به ام اس ممکن است حین زایمان نسبت به زنان دیگر بیشتر خسته شوند. یا ممکن است دچار علایم دیگری از جمله تغییرات حسی باشند که باعث میشود در حس کردن انقباضات مشکل پیدا کنند، یا دچار اسپاستیسیته (سفتی) یا ضعف هستند که امکان دارد در فشار آوردن حین زایمان اختلال ایجاد کند. اگر شما دچار خستگی، ضعف یا سفتی عضلانی هستید، قبل از اینکه برای زایمان به بیمارستان بروید. حتماً این موضوع را با متخصص مربوطه در میان بگذارید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد