تفاوت های مهم روحی زن ومرد


تفاوت های مهم روحی زن ومرد

تفاوت های مهم روحی زن ومرد

 برای از بین بردن رقیب، هوو، زهر دادن و یا کسی را نابود کردن برای جلب سود فردی، از مردان پیشی می گیرند. - زنان در مکر، تزویر، ریا، حیله، دل ربایی، جلب توجه دیگران، پرحرفی، گریستن، خندیدن، تقلید و مدپرستی از مردان جلوترند. - آقایان بیشتر در آینده سیر می کنند.ولی خانمها بیشتر درگذشته سیر می کنند-مردان در جوانی خودخواه و در پیری مهربان می شوند. ولی خانمها در جوانی مهربان ودر پیری خودخواه میشوند. - آقایان با مسائل مالی به صورت داینامیک و جاری برخورد می کنند. (میل دارند پول را به گردش بیندازند). ولی خانمها با مسائل مالی به صورت ایستا و راکت برخورد می کنند. - آقایان کودکان شان را برای استقلال و مبارزه با خطرات به میدان مبارزه میفرستند.ولی خانمها مایلند کودکان تحت امنیت خاطر و مراقبت خودشان باشند.  مردان به بایدها و نباید ها توجه خاصی دارند. ولی خانمها به بود و نبودها توجه دارند. مردان در مقوله تقلب توانایی خاصی دارند. ولی خانمها در مقوله تقلید توانایی خاصی  دارند- آقایان هنگامی که عاشق می شوند انرژی و تمرکزشان ۲ برابر افزایش مییابد. ولی خانمها هنگامی که عاشق می شوند یک سوم از انرژی تمرکز آنها تقلیل مییابد. - عشق قسمتی از زندگی یک مرد را در بر میگیرد.در حالی که عشق تمامی زندگی یکی دختر را در بر خواهد گرفت.- آقایان در زمان شکست عاطفی آرام و ساکت می شوند. ولی خانمها در زمان شکست عاطفی د چار افسردگی خواهند شد.بخشی از تفاوت های مردان و زنان را به صورت زیر می توان عنوان نمود: 1- دیدگاه زنان و مردان نسبت به مسائل زناشویی کاملا متفاوت است حتما شنیده اید که رابطه زناشویی در زنان با عواطف مثبت و احساسات گره خورده است در حالی که در مردها، بیشتر جنبه های فیزیولوژیک دارد. این شاید مهم ترین تفاوت زن و مرد باشد که خیلی وقت ها در زندگی مشترک نادیده می ماند و دلخوری هایی را به وجود می آورد.2 - زنان تشریفات را دوست دارند. مردان کمتر تشریفاتی هستند.3 - استقلال برای مردان اهمیت بسیاری دارد مردها می خواهند که در مورد مسائل مالی و معاملات و سایر موارد مشابه، مستقل عمل کنند. مخالفت همسر یا عدم توجه او به این نکته، می تواند مشکلات و موانعی در زندگی مشترک ایجاد کند زیرا مرد تصور می کند که به احساس استقلالش، لطمه خورده است.4 - زنان، رابطه گرا بوده و تمایل به تماشا و نظر دارند و استعداد بیشتری برای بینش و شهود از خود نشان می دهند. مردان، هدف گرا بوده و به عمل و آزمایش، بیشتر تمایل نشان داده و استعداد بیشتری برای ارائه دلیل و منطق دارند.5 - زنان می خواهند مورد حمایت باشند و به این حمایت اهمیت می دهند اگر زن حس کند از طرف همسرش مورد بی توجهی و بی مسئولیتی قرار گرفته، به شدت آزرده می شود و واکنش های عاطفی شدید نشان می دهد. زیرا آنچه برای زن ها اهمیت دارد، آن است که حس کنند همسرشان به آنان احترام می گذارد، بی وقفه به آنها توجه دارد و سلامت، شادابی، عقاید و حتی تغییرات او برایش مهم است.6 - زنان نفوذ همسران خود را راحت تر می پذیرند. مردان در مقابل نفوذ زنان از خود مقاومت نشان می دهند.7 - مدیریت خانه برای مردها بسیار مهم است تقریبا در تمام فرهنگ ها مرد به عنوان قدرت اول خانواده شناخته شده است. مردها می خواهند هسته و ستون اصلی خانواده باشند و در خانواده هایی که زن بدون نظرخواهی و مشورت همسرش درباره مسائل خانوادگی تصمیم می گیرد، معمولاً مشکلات زیادی مشاهده می شود که سرکوب شدن اعتماد به نفس مرد را می توان یکی از این ناراحتی ها دانست. البته این که مرد، قدرت اول خانواده باشد بدان معنا نیست که مرد، در یک نقش دیکتاتوری ظاهر شود بلکه منظور از این مسئله مدیریتی است که باید بر عهده مرد قرار بگیرد. ویژگی های زنان و مردانمهم ترین تفاوت زن و مرد تفاوت در دیدگاه آنها نسبت به مسائل زناشویی است8 - ترس زنان بیشتر است تا خشم شان. مردان بیشتر از این که بترسند، خشمگین می شوند.9 - صحبت کردن و ارتباطات اجتماعی برای زنان مهم است زن ها با دور هم جمع شدن و صحبت کردن، بسیاری از نگرانی ها، استرس ها و ناراحتی های خود را تعدیل وتخلیه می کنند. تمایل به ارتباطات اجتماعی و حرف زدن در زنان بیشتر از مردان است. به همین دلیل چنانچه درک و آگاهی زن و مرد، نسبت به این خصوصیت ضعیف باشد، مطمئناً آنان را دچار سوء تفاهمات جدی در زندگی مشترک خواهد کرد.10- زنان تحمل بیشتری در برابر رنج بدنی نشان می دهند تا رنج روحی.مردان در برابر رنج روحی، مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد