تقسیم کار در خانواده ی بیمار مبتلا به ام اس


تقسیم کار در خانواده ی بیمار مبتلا به ام اس

تقسیم کار در خانواده ی بیمار مبتلا به ام اس

 

سنتی کارهای خانه را به دو بخش تقسیم میکنند: کارهای پسرانه و کارهای دخترانه - «تو دستشویی و حمام را تمیز کن، من کف اتاقها را» یا «تو به بچهها برسی، من ترتیب چمنها را میدهم». اگرچه در گذشته ممکن بود این تقسیم بندی ها را انجام دهید، اما شاید اکنون لازم باشد درباره ی مسائل مختلف یک تجدید نظری بکنید.

باید بفهمید چه کسی، چه کاری را با بهترین نتیجه ی ممکن و با حداقل تلاش انجام می دهد - حتی اگر پسرها «کارهای دخترانه» انجام دهند و یا برعکس، تمام خانواده سودمند باشد. گاهی ممکن است این قضیه تصمیم سختی باشد، اما نکته اینجاست که یک وسیله ی مناسب - مثلاً یک عصایا روروک هر تلاشی را به صورت هدفمند انجام دهید. این تلاش چه یک مأموریتدر کار، تشریک مساعی داشته باشید. خیلی از خانوادهها به صورت از وسایل کمک حرکتی بهره ببرید. وسایل کمک حرکتی می تواند برای موتوری - میتواند به اعضای خانواده کمک کند تا .3 انجام فعالیتها مشارکت با یکدیگر لذت ببرند.

به عنوان مثال، زمانی که مادر به باغ وحش میرود» اگر . یک روروک موتوری استفاده کند، تمام خانواده میتوانند تفریح کنند و هرکس راحت برای خودش قدم بزند و نگران آسیب دیدگی و افتادن مادر نباشد.

تعیین اولویت های خانواده

یکی از چیزهایی که به وفور از خانواده ها می شنویم این است: «ام اس واقعاً به ما کمک کرده تا اولویتهایمان را به روشنی بشناسیم.» ام اسی سبب شده تا این خانوادهها  قدری درنگ و تأمل کنند تا ببینند مهمترین مسائل شان چیست و باید چه کارهایی انجام دهند تا این امور محقق شود. بدیهی است که این اولویتها برای هر خانوادهای متفاوت است، اما روند اجرای آن یکسان است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد