تقویت حافطه با جینکو…


تقویت حافطه با جینکو…

تقویت حافطه با جینکو...

 

جینکوو 

جینکو از طریق تأثیر بر عاملی به نام فاکتور فعال کننده پلاکت (PAF)" بر تشکیل لخته خون اثر می گذارد. ترس ما از آن است که ترکیب جینکو با وارفارین، که یک داروی ضدانعقاد قوی است، منجر به افزایش احتمال بروز خونریزی گردد. در واقع چند مورد خونریزی در افرادی که همزمان جینکو و وارفارین مصرف می کرده اند گزارش شده است.از دیگر داروهای گیاهی که ممکن است اثرات وارفارین را تشدید کنند می توان به فلفل قرمز تند، بابونه رسمی، سنبل خطایی، اکیناشیا، بابونه کبیر یا اروپایی، سیر، زنجبیل، زالزالک، شاه بلوط هندی، سرو کوهی، کان جنگ، شیرین بیان، پادارکو، زردچوبه و چوبه درخت بید اشاره کرد. گیاهان دارویی ای که احتمالاً بر ضد وارفارین عمل میکنند، عبارتند از: جین سینگ، مهر طلایی، چای سبز به مقدار زیاد، و کوآنزیم . به عنوان مکمل غذایی، لازم است وضعیت خونی افرادی که از وارفارین و داروهای گیاهی مصرف میکنند با انجام آزمایشات انعقادی مکرر (مانند زمان پروترومبین و INR) به طور دقیق تحت کنترل قرار گیرد. آسپیرین دارای خاصیت رقیق کنندگی خون است و همچنین ممکن است با بسیاری از داروهای گیاهی از جمله جینکو، سیر، بابونه کبیر، زنجبیل، زالزالک، سرو کوهی و شیرین بیان تداخل کند. مردی پس از شروع به مصرف جینکو ضمن مصرف آسپیرین، دچار خونریزی داخلی  چشم شد

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد