تقویت قوه حافظه /قسمت دوم


تقویت قوه حافظه /قسمت دوم
یکی از غذاهائی که به تقویت حافظه کمک فراوان میکند مغز است که می توان آنرا بصورت کتلت، یا پیش غذا و یا با سایر غذاها مصرف کرد. در میان مغزهای مختلف، مغز گوسفند بیشتر از مغز گاو دارای مواد مؤثر است. موادی که در مغز باعث افزایش حافظه انسان می شود عبارت است:از اسفنگوزین، سروبروزین، لیستن و مواد مشابه دیگر که مخصوصاً ماده آخر در زرده تخم مرغ را جزو برنامه های روزانه خود قرار دهید و به فرزندان خود توصیه کنید که از این مواد بمیزان بیشتری استفاده کنند زرده تخم مرغ خیلی زودتر از تخم مرغ پخته به افزایش حافظه کمک میکند. انجیر و تره و شاهی نیز در زیاد کردن حافظه دانش آموزان و دانشجویان نقش مؤثری دارد. بعضی غذاها مانند خاویار بخصوص اگر خیلی تازه باشد در افزایش حافظه نقش مهمی دارد و چنانچه روزانه بیست یا سی گرم خاویار در غذای روزانه مخلوط گردد. حافظه دانش آموز و دانشجو بسرعت افزایش مییابد.آنچه مسلم است بعضی غذاها حتماً باید خام یا بصورت نیمه پخته مصرف شود و بعضی دیگر کاملاً پخته گردد. این غذاها باید بطور مرتب در برنامه غذائی محصلین وجود داشته باشد: مخمر آبجو در افزایش حافظه نقش خوبی بازی میکند. موادی که دارای ویتامین (ب) اسید گلوتامیک نیز هستند باعث افزایش حافظه میشوند. بطور کلی تمام غذاهائی که دارای مقادیر زیاد گلسیر و فسفات هستند. میتوانند به افزایش حافظه کمک کنند و بعضی از داروها هستند که مصرف آنها هم خستگی را برطرف میکند و هم حافظه راافزایش میدهد. تخم گشنیز ده گرم بادده گرم نبات و یا قند کوبیده تا کاملا نرم شود و با اب سرد هر صبح ناشتامیل نمائید در تقویت دماغ مؤثر و اگر با عسل شیرین مصرف شود بقلبب و حافظه نیرو میبخشد. از کرفس زیاد بخورید. زیرا اگر غذائی در تقویت مغز مؤثر است همانا کشمش سیاه برای تقویت ضعف قوه حافظه شایسته است همه روزه هفتاد گرم ناشتا مصرف نمائید روزی سه قطعه زنجبیل را در عسل خوابانیده با اندکی خردل ضمن غذای روزانه مصرف نمائید برای تقویت نیروی فکری بسیار نافع است. کدو مصرف نمائید مغز شما را تقویت کند." انجیر با مغز پسته و بادام برای اشخاصی ضعیف بسیار خوب و زیاد کننده  جوهر دماغ می باشد. خوراکی هائیکه در فصل سوم شرح داده استفاده نمائید جهه تقویت قوه حافظه مفید میباشد." ملح اندرانی «دل نمک که بلوری میباشد» جهه فهم و ذهن مفید است." چربی فسفرداری است که وجود آن برای نسوج اعصاب و غدد بدن انسان و قوه حافظه احتیاج زیادی بآن دارد. کندر در طبیعت گرم و خشک است. محلل گاز معده، قاطع سیلان خون که از حجب دماغی باشد مقوی قوه حافظه و نسیان و فراموشی و کم ذهنی مفید - است. نرم سائیده با قدری عسل شربت نموده یا در آب عسل حل نمائید مقدارمصرف کندر ده گرم و صبح ناشتا از آن آب میل کنند بلغم را هم دفع میکند و همچنین میخک یا قرنفل قوی حافظه و اعضای رئیسه بدن و مفتح سده  دماغی میباشد. حسن لبه نام صمغی است که آشامیدن ده گرم از آن جهت تقویت دماغ و معده و جهاز تناسلی و قلب مفید است و باعث سرور و شادی می شود.تقویت قوه حافظه /قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد