تقویت چشم با هویج(Daucus carota)……


تقویت چشم با هویج(Daucus carota)……

تقویت چشم با هویج(Daucus carota)......

هویج(Daucus carota) 

اسامی عمومی دیگر: زردک، گزر، ، جزبری  ، سقناری.f-ji9نامهای علمی دیگر : (Daucus carota L)نام خانواده: خانوادهٔ جعفری (Umbelliferae)نوع گیاه: بوته.قسمت مورد استفاده: ریشه، میوه، دانه.مهمترین مواد موثر داروئی: ریشه: کاروتین، هیدرو کاروتین، املاح، پکتین، ویتامینها، اسپاراژین، دانه: کمی روغن فرار، روغن ثابت، ویتامینهای A , B , C، فیتوسترین، آنزیمها، لیستین و گلوتامین.خواص درمانی: برای هویج خواص مدر، مقوی چشم قائل بوده و به علت داشتن ویتامینهای مختلف و املاح آن را دارای اثر مفید برای بیماریهای عفونی مm-huj8cختلف دانسته اند. دانه: محرک قوهٔ باه، بادشکن، شیر افزا و حل کنندهٔ سنگهای مثانه. میوه: مقوی معده، بادشکن، رفع قولنجهای کلیوی، تقویت چشم، مؤثر در اسهالهای مزمن، ضد کرم مخصوصا در بچه ها.موارد استعمال در پزشکی سنتی ایران: هویج را به عنوان پائین آورندهٔ قند خون، مقوی معده، ملین و زیاد کنندهٔ قوهٔ باه، قطع بلغم و سرفه، ضد اسهال، ضد درد سینه و معده و جگر و اخراج کنندهٔ سنگ کلیه و مثانهتوصیه نموده و برای تخم هویج: مدر و ملین قائل بوده اند .مقدار و دستور مصرف: ریشه به مقدار ۱۰-۵ گرم روزی سه بار به صورت دم کرده در یک فنجان عوارض جانبی و سمیت: ندارد.موارد عدم استعمال: دوز زیاد آن نباید در دوران حاملگی و شیردهی مصرف نمود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد