تمرینات آمادگی جسمانی  باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟؟ 


تمرینات آمادگی جسمانی  باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟؟ 

تمرینات آمادگی جسمانی  باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟؟ 

 برای کسب بدن آماده، راه های مختلفی وجود دارد. تمام کاری که باید انجام دهید، انتخاب یک و یا چند روش تمرینی و استمرار در آن است. به عبارت دیگر، تمرین را فراموش نکنید ؛ به هر حال، اگر می بینید تمرینی که انتخاب کرده اید با نیازهای شما مناسب نیست ، فعالیت دیگری را انتخاب کنید. در حقیقت، بهتر است دو یا سه تمرین انتخاب کنید تا بتوانید به دلخواه آنها را انجام دهید. این باعث می شود که:اولا: از فعالیت خسته نشوید.ثانیاً: علاقهٔ شما به فعالیت تشدید، و بدن شما در سطح آماده ای نگه داشته شود.توجه داشته باشید که تمرینات مختلف، باعث کسب سطح آمادگی جسمانی منفاوتی می شود؛ برای مثال، روزانه نیم ساعت شنا بعد از سه ساعت گلف، باعث آمادگی جسمانی بهتری می شود.  این، دقیقاً به آنچه که شما از برنامه تمرینی انتظار دارید، بستگی دارد. تمرینات محدودی وجود دارد که تمام عوامل آمادگی جسمانی (قدرت، استقامت، انعطاف پذیری، استقامت قلبی - عروقی) را در برداشته باشد. در بسیاری از برنامه های تمرینی، باید فعالیت های اولیه با فعالیت های دیگر که ادغام شوند .

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد