تمرینات انعطاف پذیری بیمار مبتلا به HIV


تمرینات انعطاف پذیری بیمار مبتلا به HIV

تمرینات انعطاف پذیری بیمار مبتلا به HIV

  مانند هر فرد سالمی، بیمار مبتلا به HIV مثبت هم می تواند انتظار داشته باشد که دامنه حرکت مفاصل خود را افزایش دهد. با چنین تمریناتی حرکات مختلف برای او ساده ترمی شود، و آسیب ها نیز کاهش خواهد یافت. اگر چه به نظر می رسد که توصیه های تمرینی برای افراد آلوده به HIV به دلیل خطر خستگی باید دقیق انجام گیرید؛ اما برنامه ورزشی منظم می تواند فواید زیادی برای این بیماران به همراه داشته باشد. یک متخصص میتواند بیماران را جهت تمرینات مناسب، راهنمایی کند.  با توجه به تحقیقات صورت گرفته، فرد مبتلا به HIV نیز می تواند انتظار داشته باشد که از فواید ورزش بهره مند شود. او میتواند وضعیت قلبی عروقی خود را بهبود بخشد، میزان چربی زیرجلدی را کاهش داده و توده خالص بدن و دامنه حرکتش را افزایش دهد.  در عین حال منافع روانی زیادی از فعالیت بدنی برای چنین بیمارانی حاصل می شود. به طور کلی، میتوان مدت، تکرار و پی گیری مناسب، میتواند روند پیشروی بیماری را نیز کند سازد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد