تمرینات قلبی عروقی بیماران ایدز 


تمرینات قلبی عروقی بیماران ایدز 

تمرینات قلبی عروقی بیماران ایدز 

 برای دست یابی به یک نسخه تمرینی مناسب برای بیماران مبتلا یه ایدز باید نوع ، تکرار ، مدت و شدت تمرین مناسب باشد. شدت تمرین باید به گونه ای  باشد که فرد  بدون ایجاد خستگی در بالاترین سطح ممکن برای بدن خود تمرین کند. بسیاری از افراد میتوانند در ۴۰٪ تا ۸۵٪ از Vol  ماکزیموم  خود (یا ضربان قلب بیشینه) کار کنند. آنهایی که در مرحله اواخر بیماری هستند می باید شدت تمرین را متمایل به دامنه پایین تری نمایند (مثلاً ٪۴۰ تا ۵۰٪).   وقتی نمیتوان از این مقیاس ها استفاده نمود، از مقیاس درک سختی کار می توان بهره برد. بهتر است افزایش بار کار تمرین به صورت تغییرات اندک و منظم باشد، تا وقتی که فرد به زمان مورد نظر (۳۰ تا ۶۰ دقیقه) برسد. این تمرینات می تواند ۳ یا ۵ بار در هفته تکرار شود. اگر بیمار بیش از یک کیلوگرم به مدت ۳ هفته پشت سر هم وزن کم کند باید با پزشک او مشاوره شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد