تمرین قدرتی: حرکت بالا آوردن پا از پشت


تمرین قدرتی: حرکت بالا آوردن پا از پشت

تمرین قدرتی: حرکت بالا آوردن پا از پشت

 ۱ - حالت شروع: روی زمین دراز بکشید و به هنگام بلند کردن پا، با آرنج ها تعادل بدن را حفظ کنید.۲ - یک پا را درحالی که صاف است، از پشت بلند کنید.۳- پای دیگر را بلند کنید (هنگامی که پا را بلند می کنید، انگشتان پا را به قسمت بیرون بچرخانید).۴ - اکنون هر دو پا را با هم بلند کنید.تکرار این تمرین: این تمرین را ۱۰ بار تکرار کنید.فواید این تمرین: این تمرین برای تقویت عضلات پشت پا، باسن و ساقی مناسب است و از گود شدن ناحیه کمر جلوگیری میکند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد