تمرین قدرتی: حرکت پاها به صورت چمباتمه


تمرین قدرتی: حرکت پاها به صورت چمباتمه

تمرین قدرتی: حرکت پاها به صورت چمباتمه

 ۱ - حالت شروع بایستید و پاها را باز کنید.۲ - در حالی که تنه را صاف نگه داشته اید، روی یک پا خم شوید و از پای دیگر فاصله بگیرید.۳ - به حالت اول برگردید.۴ - اکنون حرکت را با پای دیگر انجام دهید.تکرار این تمرین: این حرکات را روی هر پا ۱۰ بار انجام دهید.فواید این تمرین: این تمرین به عضلات پاها قدرت و استقامت می بخشد و عضلات ران ها را تقویت می کند. برای نتیجه گیری بهتر، سعی کنید پاها را بیشتر خم کنید.چمباتمه تک‌ پااین تمرین به بالا رفتن دقت پاس‌های بلند در ورزش فوتبال کمک زیادی می‌کنداین تمرین ورزشی باید به شکل مداوم انجام شود. این تمرین ورزشی نه تنها به دویدن، بلکه به افزایش قدرت ضربه به توپ و بالا رفتن دقت پاس‌های بلند در ورزش فوتبال کمک زیادی می‌کند. در حالت ایستاده پا را به حالت ۹۰ درجه خم کنید. زانوی خود را بالای شصت پا قرار بدهید و فشار بیاورید. این حرکت ورزشی را برای هر پا، ۷ تا ۱۰ مرتبه انجام دهید.چمباتمه دوپااین تمرین برای تقویت عضلات پا بسیار مفید استاین تمرین ورزشی مثل حرکت تک‌پا انجام می‌شود. می‌توانید این حرکت را برای زودتر گرم شدن بدن، سریع‌تر از حالت یک پا انجام دهید. درحالت چمباتمه، پاشنه پاهایتان را روی زمین بگذارید و سعی کنید به کمک بازوهایتان تعادل بدن‌تان را حفظ کنید و کمرتان را صاف نگه دارید. تا زمانی که در عضلاتتان احساس کشیدگی کنید، خم شوید. حالا باید ضربان قلب‌تان را به خوبی حس کنید. بازیکن در این حالت برای شروع گرم‌کردن تیمی در هر آب و هوا و شرایطی آماده خواهد بود.RDLیک پااین حرکت ورزشی، راه خوبی برای فعال کردن بخش‌های خارجی بدن است. این تمرین ورزشی برای همسترینگ بسیار مهم است. روی یک پا بایستید و تعادل بدن‌تان را حفظ کنید. آهسته به سمت جلو خم شوید و قبل از برگشتن به حالت ایستاده، انگشتان پا را لمس کنید. این حرکت را برای هرپا هفت بار تکرار کنید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد