تمرین های مربوط به نشستن صحیح


تمرین های مربوط به نشستن صحیح

تمرین های مربوط به نشستن صحیح

 شما احتمالاً تمرین و ورزش را یک چیز جدایی از زندگی روزمره تان دانسته و برای آن یک وقت جدا در انتها یا ابتدای روز فرض می کنید. البته خیلی خوب است که یک برنامه منظم از ورزش های کلاسیک مثل شنا و دویدن، پیاده روی یا ورزش های یوگا را در برنامه روزانه تان داشته باشید و به عنوان یک شروع خوب در صبح یا یک تجدید قوا در انتهای روز از آنها بهره ببرید. اما اگر شما بتوانید ورزش ها و حرکاتی را در محل کار انجام دهید از ایجاد تنش یا ناراحتی و خستگی در ساعات کاری روز اجتناب خواهید کرد. در تمرین های ورزشی، ابتدا باید از حرکات ساده برای آماده سازی و نرم کردن مفاصل شروع نموده و برای انجام کارهای سنگین تر آماده شد.  این حرکات ساده نرمشی برای ستون فقرات و تمام بدن مفید است. هدف از ورزش در محل کار، به دست آوردن چیزی یا رسیدن به مرحله ای از قدرت بدنی نیست. این ورزش ها نباید هیچ دردی در شما ایجاد کنند. وقتی شما این تمرینها را انجام می دهید باید با آگاهی کامل باشد. سعی کنید برای چند لحظه ای فکرتان را از کار منحرف کرده و آگاهانه این تمرین ها را انجام دهید. اگر تمرینی را انجام می دهید که درد یا ناراحتی در شما ایجاد می کند،بدان معنی است که این ورزش برای شما سنگین است و بنابراین نباید آن را انجام دهید. درد بدان معنی است که آنچه دارید انجام می دهید برای شما خوب نیست. البته بعداً که عضلات قدرت بیشتری گرفته و نرم تر شدند، همان تمرینی که قبلاً در شما ناراحتی ایجاد می کرد را ممکن است بدون هیچ مشکلی انجام دهید.  قانون طلایی این است: به بانتان گوشش دهید. در اغلب تمرین های ورزشی توجه به تنفس به دلایل زیرحائز اهمیت فراوان است: ۱. توجه به تنفس باعث افزایش اطلاع و آگاهی از آنچه که انجام می دهید، می شود و هر چه آگاهی تان بیشتر باشد بیشتر از حرکات نفع خواهید برد. ۲. هماهنگی حرکات با نفس کشیدن باعث تنفس عمیق تر و پرتر خواهد شد. ۳. این وضعیت بدن و فکر شما را به هماهنگی بیشتری خواهد برد و در نتیجه حتی چند دقیقه تمرین به شما احساس آرامش و سکون مطبوعی داده و از نظر روانی نیز به اندازه نفع فیزیکی سود خواهید برد. نفس کشیدن تان باید از بینی باشد نه از دهان. نقطه شروع در همه ورزش های این فصلی با نشستن صحیح است. جلو صندلی بنشینید.  پاها صاف روی زمین و موازی همدیگر و مفاصل لگن کمی از هم جدا باشند. پاهایتان را کمی جلوتر از زانوها قرار دهید تا یک زاویه خوب بین ران و ساقی ایجاد شود. شانه ها را پایین ببیندازید و اندام های فوقانی را شل نموده و پایین اندازید.  ستون مهره ها صاف و درست باشد، و حالا آزاد نفس بکشید.این ورزش ها را با لباس معمول روزانه انجام دهید  بهتر است پیراهن و بلوزی که گردن تنگ دارند را تعویض کنید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد