تنبلی کلیه از عفونت را جدی بگیرید!!


تنبلی کلیه از عفونت را جدی بگیرید!!

تنبلی کلیه از عفونت را جدی بگیرید!!

تنبلی کلیه از عفونت 

یکی از عوارض دیگر تنبلی کلیه و کبد، همانا مبتلا شدن به امراض عفونی و مزمن و بالاخره اختلال در عمل غدد داخلی و بی میلی و خستگی و فرسودگی و فشار روحی است که همه  اینها زاییده تنبلی و کندی کلیه و کبد می باشند. مخصوصا در محصلین این بیماری به طور مخفی و مرموز بهتر و بیشتر ملاحظه می شود. محصل در سر کلاس حاضر و چشمش به صورت معلم است و صدای معلم و آموزگار یا دبیر و استاد خود را می شنود ولی ابدا توجهی ندارد که چه درسی داده و یا چه صحبت هایی کرده است.

علت تنبلی کلیه

علت آن است که بدن در حال رشد احتیاج بیشتری به خواب و غذا دارد ولی در اثر تنبلی کبد و کلیه، برای بدن نمی تواند آنچه لازمه غذای بدن است را به آن برساند، لذا بدین علت او درسی یا کارهای خطیر که به ایشان محول شده را از روی بی میلی و بی توجهی انجام میدهد و در حال خستگی و بی حالی به سر می برد. در چنین حالی باید به وسیله  غذاهای کافی نیروی تن را قوی کرد و به وسیله  ورزش و تفریحات سالم خون را به حرکت دراورد و با خوردن میوه ئجات ترشح غدد را زیادتر و به وسیله  بعضی غذاها از قبیل عدس، آش جو و چغندر خون را صاف کرد تا بیمار بهبودی حاصل کند. توصیه می شود که ۲ مثقال زنجبیل را نیم کوب کرده، بجوشانید و بعد آن را صاف کنید، سپس مقداریشیره انگور را با آب آن مخلوط کرده، میل کنید، برای به راه انداختن کلیه و کبد بسیار مؤثر است. البته باید تا ۱۰ روز تکرار شود. در طب جدید برای امراض عفونی که ناشی از تنبلی کلیه می باشند، اطباء اقسام شربت های مختلف که محتوى و مخلوط با تورنواميك وپالينکوردو فولرو اکسترہ (عصارہ ژانگسیان) استرا تجویز میکنند

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد