تنفس,تبادل اکسیژن با گاز دی اکسیدکربن


تنفس,تبادل اکسیژن با گاز دی اکسیدکربن

تنفس,تبادل اکسیژن با گاز دی اکسیدکربن

 تبادل اکسیژن با گاز دی اکسیدکربن بین اتمسفر و سلول های بدن را گویند. اکسیژن برای سوخت و ساز و فعالیت های مغز ضروری است.   دی اکسیدکربن هم گازی است که در صورت تجمع در بدن باعث اختلال در کار طبیعی سلولها می شود. سرعت تنفس در افرادبالغ بین ۱۴ تا ۲۰ بار در دقیقه است ولی سرعت تنفس در کودکان بیشتر است.در هوای دمی اکسیژن ۲۱ درصد و دی اکسید کردن ۰/۰۰۳ درصد غلظت دارد در حالی که در هوای بازدمی ۱۴ درصد اکسیژن و ۵/۶ درصد دی اکسید کربن وجود دارد. در طی هر تنفسی ۵۰۰ سی سی هوا جابجا می شود ولی همیشه مقداری هوا در ریهها باقی می ماند که به ان حجم باقی مانده میگویند. به هنگام دم، عضله دیافراگم به سمت پائین کشیده می شود و با فعالیت عضلات بین دنده ها قفسه سینه باز و منبسط می شود در نتیجه حجم قفسه سینه زیاد شده و فشار منفی ایجاد شده باعث کشیده شدن هوا به داخل سینه می شود. وقتی حجم هوا در سینه به حد خاصی رسید عضلات یاد شده شل شده و خاصیت الاستیکی قفسه سینه باعث برگشت و کوچک شدن آن می شود در نتیجه هوای موجود در سینه به سمت دهان و خارج هدایت می شود.  تبادل گازها در ریه در داخل کیسه های هوائی اتفاق می افتد. در این ناحیه که رگ های خونی در جدار آن قرار دارند دیواره نازک بین آنها این اجازه را می دهد که اکسیژن و دی اکسید کردن از طریق پدیدهٔ انتشار جابجا شوند.  هر عاملی که هر یک از بخش ها و فعالیتهای سیستم تنفس را مختل کند باعث نرسیدن اکسیژن کافی به بافت های حساس و مهم نظیر قلب و مغز و در نتیجه مرگ می شود

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد