تنگی کانال نخاعی چیست ؟ درمان آن چگونه است ؟؟


 تنگی کانال نخاعی چیست ؟ درمان آن چگونه است ؟؟

 تنگی کانال نخاعی چیست ؟ درمان آن چگونه است ؟؟

 ۱) مالیدن روغن سیاه دانه و بادام تلخ روزی سه بار تا همیشه خیس و مرطوب باشد. ۲) بادکشی دو طرف نخاع هر طرف ۷ لیوان ۱۴ مرحله۳) ماساژ کتف

درمان غیر جراحی تنگی کانال نخاع کمری 

گرچه این درمان ها فضای مورد نیاز عصب را برای آن بیشتر نمیکنند ولی بسیاری از بیماران با این درمان ها احساس راحتی بیشتر میکنند. مهمترین آنها عبارتند از :فیزیوتراپی : شامل انجام نرمش هایی برای افزایش قدرت انعطاف ستون مهره و افزایش قدرت عضلات شکم و عضلات اطراف ستون مهرهکشش ستون مهره : تاثیر آن در افراد مختلف متفاوت است و همه به آن عقیده ندارنددارو های ضد التهاب : مثل بروفن یا سلکسیب با کاهش التهاب در اطراف عصب میتوانند شدت علائم را کاهش دند.تزریق کورتیکوستروئید : با تزریق این داروها در اطراف نخاع به توسط پزشک معالج ممکن است التهاب کاهش پیدا کرده و درد و علائم حسی کمتر شوند.طب سوزنی : ممکن است در بعضی افراد درد و علائم را کاهش دهد.مانیپولاسیون : ممکن است در بعضی افراد بتواند درد را کاهش دهد

درمان جراحی تنگی کانال نخاع کمری 

در افرادی که به درمان های غیر جراحی جواب کافی نمی دهند و درد و علائم حسی زندگی روزمره آنها را مختل کرده است استفاده میشود. دو نوع درمان جراحی برای این بیماران استفاده می شود.لامینکتومی Laminectomy : در این روش قسمتی از استخوان های طبیعی مهره، استخوان های اضافی تشکیل شده و لیگامان های کلفت شده خارج میشوند. این جراحی را دکمپرشن Decompression هم میگویند چون موجب رفع فشار و کمپرشن از روی اعصاب می شود.جوش دادن با فیوژن مهره ها Spinal fusion : در کسانی انجام میشود که در آنها سائیدگی مفاصل بین مهره ای موجب ناپایداری مهره ها شده است. در این روش جراحی بعد از دکمپرشن و برداشتن فشار از روی اعصاب، مهره های مجاور به هم جوش داده میشوند. در این روش از پیوند استخوان و از وسایل فلزی مانند پیچ و میله ممکن است استفاده شود تا مهره ها زودتر و بهتر جوش بخورند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد