توصیه هایی برای ایجاد یک رابطه ی زناشویی توأم با توجه در بیماران مبتلا به ام اس


توصیه هایی برای  ایجاد یک رابطه ی زناشویی توأم با توجه در بیماران مبتلا به ام اس

توصیه هایی برای ایجاد یک رابطه ی زناشویی توأم با توجه در بیماران مبتلا به ام اس

 

در اینجا به ذکر چند توصیه در باب ایجاد یک رابطه ی زناشویی توأم با توجه میپردازیم:

دقت کنید که هرکدام از شما در امور زناشویی حضوری فعال داشته باشید. با کمک یکدیگر ببینید فرد مبتلا به ام اس چه کار می تواند بکند.

تا در کارهای خانه مثمرثمر باشد. خلاق باشید و به یاد داشته باشید که فناوری حمایتی خیلی چیزها را امکان پذیر میسازد  اطمینان حاصل کنید که هر دوی شما، هم چیزی را طلب می کنید. و هم چیزی به طرف دیگر اعطا می کنید.

شرکای زندگی سالم، باید به همسران مبتلا به ام اسی شان بگویند که نیازهایشان چیست؛ حتی اگر این همسران مبتلا به ام اس نتوانند به صورت فیزیکی برای رفع نیاز آنها کار زیادی انجام دهند، امامی توانند در رابطه با مراقبت، حمایت، شوخی و خنده، توصیه و غیره، کمک زیادی بکنند.

تا آنجا که امکان دارد زمان فعالیتهای مراقبت از خود را، از زمان بودن در کنار شریک زندگی تان جدا نگاه دارید. به عنوان مثال، اگر احتیاج دارید و استطاعت مالی آن را نیز دارید، کسی را برای کمک و مراقبت از خود استخدام کنید. زمانهایی را برای با هم بودن انتخاب کنید ببینید که بتوانید در آنها با همسرتان سهیم شوید: تماشای یک فیلم، بلند خواندن یک مطلب و یا بیرون رفتن برای شام.

زمانی که فرزند تان مبتلا به ام اس است

پدر و مادرها میگویند به همان اندازه که ابتلا به ام اس میتواند تنشزا باشد، تشخیص مبتلا بودن فرزند از ان هم سختتر است. هیچ کس نمیخواهد اتفاق ناگواری برای فرزندانش بیفتد. زمانی که فرزندی مبتلا به ام اس تشخیص داده می شود - چه بچه باشد و چه بالغ  والدینش در دریایی از احساس اضطراب، گناه و خشم غوطه ور می شوند. در این مبحث، به مسائل پیش روی والدینی میپردازیم که فرزندشان مبتلا به ام اس است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد