توصیه هایی برای حفظ حالت صحیح بدن(قسمت اول)


توصیه هایی برای حفظ حالت صحیح بدن(قسمت اول)

توصیه هایی برای حفظ حالت صحیح بدن(قسمت اول)

حفظ حالت صحیح بدن

حالت بدن وضعیتی است که احساسی شما را نسبت به خودتان، زندگیتان و دیگران بیان می کند و در واقع نقش زبان بدن را بازی میکند. به عقیدهٔ «سوکی جی راپاپورت» حالت بدن در حقیقت بیانگر شخصیت هر فرد است و بر حسب تصادف نیست که واژهٔ حالت بدن با واژهٔ نگرش و طرز تلقی قابل تعویض است "). به این ترتیب وضعیت بدن شما بیانگر چه چیزی است؟ آیا طوری راه می روید که گویی واژگون از دنیا آویخته شده اید؟ آیا چنان با شانه های خمیده قدم برمی دارید که گویی از زندگی استعفا دادهاید؟ آیا پشتتان چنان صاف است که مردم فکر میکنند کلهشق و انعطاف ناپذیرید؟ یا مانند طاووسی متکبرانه، با پشتی صاف، سری بالا، ماجراجویانه، دوستانه و بشاش یا آماده برای هر نوع درگیری، قدم برمی دارید؟ شاید حالت بدنتان را تعمداً انتخاب نکرده باشید و فقط در نتیجهٔ یک عادت نادرست شکل گرفته باشد. حتی در این صورت هم حالت بدن می تواند حاوی اطلاعات نادرستی در مورد شما به دیگران بدهد. امکان ندارد بتوانید در حالی که قوز کردهاید مطلب هیجان انگیزی را به کسی بگویید. برای آن که هیجان زده باشید اول باید پشتتان را صاف کنید. حالت مناسب بدن، تنفسی و استنشاق کامل را میستشر میسازد. برخورداری از یک وضعیت بدنی مناسب در موارد دیگر هم قابل استفاده است. حفظ بدن در حالتی مناسب بهترین راه برای جلوگیری از کمردرد است. ستون فقرات شما- شامل ۳۳ قطعه استخوانی به نام مهره - به منزلهٔ ستون بدن است. ستون مهره همان عضوی است که شما را قادر به راست ایستادن میکند. ستون مهره نخاع را احاطه کرده و از آن حفاظت میکند و در واقع نقطهٔ اتصال عضلات و رباطها به پشت است. این ستون مانند یک حامل عمل میکند. ولی در عین حال انعطاف پذیری هنگام حرکت را نیز موجب می شود؛ به طوری که مجبور نیستید مانند یک جسد متحرک شق و رق راه بروید.

صورت داشتن عملکردی ایدهآل، ستون مهره را از پشت حمایت میکنند و عضلات شکم به حمایت از ستون فقرات در ناحیهٔ قدام بدن کمک میکنند. آیا تا به حال از خود پرسیدهاید که چرا در پایان روز گردن و شانه هایتان درد میکنند؟ به احتمال زیاد تمام روز را در حالی به سر بردهاید که گردن خود را روی میز خم کرده و عضلات قسمت تحتانی گردن سعی در مستقیم نگه داشتن بدن داشتهاند. وضعیت بدنی نامناسب موجب فرسودگی دیسکهای بین مهرهای - که کار گرفتن ضربات را به عهده دارند - میگردد.

قرار گرفتن در حالات نامناسب، کششی و شل شدن رباطها را موجب می شود و همین امر سبب کشیدگی و به جلو رانده شدن نامنظم عضلات میگردد. داشتن حالتی خمیده در تمام طول عمر ممکن است به بروز خستگی مزمن، سر درد و حتی گاهی حالات نامناسب بدن منتهی شود. اجازه ندهید این اتفاق برایتان بیفتد. در زیر شرح میدهیم که چگونه می توان بدن را در وضعیت مناسبی حفظ کرد.

 روز را با حالت توازن آغاز کنید

دکتر «راپاپورت» توصیه میکند هر روز را با قرار دادن استخوان بندی بدن در توازن آغاز کنیم. حال به روش های مقدماتی که او در کلاس های خود برای کمک به افراد، جهت کسب توازن لازم آموزش میدهد اشاره میکنیم. برنامهٔ زیر را دنبال کنید.

 کشش کامل ستون مهره:

در حالی که زانوها را کمی خم کردهاید بایستید. دست ها را در جلوی بدن به هم قلاب کنید. در حالی که نفس میکشید دستها را به سمت بالا بکشید. به طوری که کف دست ها رو به سقف قرار گیرند. سپس شانه ها را بالا بیاورید. در حالی که شانه ها را در راستای قائم پایین می آورید عمل باز دم را انجام دهید. سپس اجازه دهید قفسه سینه به جای خود بازگردد. شانه ها را شل کنید و بازوها را به آرامی پایین بیاورید.

خم شدن به پهلو:

بایستید و سر را به سمت راست خم کنید تا گوش با شانه تماس پیدا کند. در همین حال تا جایی که می توانید به طرف مفصل لگن خم شوید. سپس بایستید و همین حرکت را به سمت چپ تکرار نمایید. حرکت کششی کامل ستون مهره را تکرار کنید.

چرخش ستون مهره:

به شانهٔ راست خود نگاه کنید و تا جایی که میتوانید سر را به آرامی بچرخانید. سپس سر را به جای اول خود بازگردانید. این بار سر را بچرخانید و به شانهٔ چپ نگاه کنید و سپس به حالت اول بازگردید. حرکت کششی کامل ستون مهره را تکرار کنید.

توصیه هایی برای حفظ حالت صحیح بدن(قسمت دوم)

توصیه هایی برای حفظ حالت صحیح بدن(قسمت سوم)

توصیه هایی برای حفظ حالت صحیح بدن(قسمت چهارم)


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد