توصیه هایی برای حفظ حالت صحیح بدن(قسمت سوم)


توصیه هایی برای حفظ حالت صحیح بدن(قسمت سوم)

توصیه هایی برای حفظ حالت صحیح بدن(قسمت سوم)

دیگر قوز نکنید

هنگامی که شانه ها رو به جلو خم می شوند تنفسی قطع می شود و همین امر ممکن است موجب خواب آلودگی و بیانگیزگی شما گردد. اینک می گوییم که چگونه می توان این خمیدگی را اصلاح نمود: بایستید و دستها را آزادانه در کنار بدن قرار دهید و آنها را از پشت به هم قلاب کنید و زیر باسن قرار دهید. برای نگه داشتن باسن کف دست ها را زیر آن نگه دارید. شانه ها را به طرف گوشیها بالا و سپس پایین ببرید و آرنج هارا به طرف یکدیگر ببرید. با این کار استخوانهای کتف به یکدیگر نزدیک می شوند. با انجام این حرکت عضلات قفسهٔ سینه کشیده شده و عضلات پشت منقبض میگردند. این حرکت را مرتب در طول روز تکرار کنید و هر بار چند مرتبه آن را انجام دهید.

یک پا را بالا نگه دارید

اگر ناگزیرید برای ساعات طولانی بایستید، جعبهای مقابل خود روی زمین قرار دهید و یک پا را روی آن بگذارید. این حالت از گرفتگی و انقباض عضلات پشت جلوگیری می کند.

 قرار گرفتن زانو در یک سطح هنگام نشستن

صندلی خود را طوری نتظیم کنید که صاف نشستن بر روی آن آسان تر شود. این گونه: ارتفاع صندلی را طوری تنظیم کنید که رانها موازی با کف زمین و زانوها هم سطح با مفصل ران یا اندکی بالاتر از آن قرار گیرند. اگر زانوها به این حالت واقع نشوند بدن به سمت جلو کشیده شده، پشت خم می شود و عضلات پشت باید تمام مدت برای صاف نگه داشتن پشت تلاش کنند.

استفاده از یک بالش یا کوسن

با نشستن روی یک صندلی که طوری تنظیم و تعدیل شده که پشت را مجبور به قرار گرفتن در وضعیتی صحیح میکند، حالت بدن خود را بهبود بخشید. اگر تهیهٔ چنین صندلیبی امکان پذیر نیست، کوسنی را در فاصلهٔ گودی کمر و صندلی قرار دهید.

 هم سطح نگه داشتن زانوها

توصیهٔ فوق در مورد نحوهٔ نشستن، در خصوصی نشستن در اتومبیل هم صادق است. صندلی را به جلو و به سمت پدالها بکشید به طوری که زانوها خم شوند و اندکی بالاتر از سطح مفصل ران واقع شوند و رانها موازی کف اتومبیل قرار گیرند. یک کوسن کوچک در گودی کمر بگذارید و یا در صورت وجود صندلی قابل تنظیم در اتومبیل آن را تنظیم نمایید.

 پاها را روی هم نیاندازید

روی هم انداختن پاها بدن را از قرار گرفتن در یک راستا باز می دارد. آرایشگرها سال هاست که به این مطلب پی بردهاند. به همین دلیل هم آرایشگران ماهر همیشه قبل از شروع به کار از مشتری میخواهند پاهایش را روی هم نیاندازد. زیرا مایل نیستند کارشان کج از آب در آید. کف پاها را کاملاً روی زمین قرار دهید.

 مثل گوینده های خبر بنشینید

آیا میخواهید اطمینان یابید که حالت بدنتان برای مصاحبه بعدی که ممکن است برایتان پیش آید کاملاً صحیح است؟ «روی لبهٔ صندلی بنشینید.» این توصیه ای است که «جف پافر» به گویندگان خبر که دوست دارند پشتشان هنگامی که جلوی دوربین قرار میگیرند کاملاً صاف باشد، میکند. نشستن بر روی لبهٔ صندلی، شما را به جای آن که پیر صندلی فرو روید و به پشتی صندلی تکیه دهید و شانه ها را به جلو خم کنید، به حفظ تعادل و توازن تشویق میکند.

 نشستن با زاویهٔ قائم

صاف بنشینید و روی صندلی کمی جابجا شوید تا زمانی که احساسی کنید استخوانهای نشیمن درست روی صندلی قرار گرفتهاند. اگر این حالت را احساسی کنید، بدان معناست که صاف نشسته اید. هنگامی که تماسی استخوانها با صندلی را احساس نمی کنید، احتمالاً شر خورده، به پایین آمده و قوز کرده اید.

توصیه هایی برای حفظ حالت صحیح بدن(قسمت اول)

توصیه هایی برای حفظ حالت صحیح بدن(قسمت دوم)

توصیه هایی برای حفظ حالت صحیح بدن(قسمت چهارم)


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد