توصیه هایی برای حفظ حالت صحیح بدن(قسمت چهارم)


توصیه هایی برای حفظ حالت صحیح بدن(قسمت چهارم)

توصیه هایی برای حفظ حالت صحیح بدن(قسمت چهارم)

حفظ فاصله

وسوسه نشوید که بازوها یا آرنجها را به میز کار یا غذاخوری تکیه دهید. هنگامی که مشغول انجام کار نیستید ۱۵ الی ۲۰ سانتیمتر از میز فاصله بگیرید. با حفظ این فاصله تسلیم وسوسهٔ لم دادن در صندلی نمی شوید. این فاصله باید به حدی باشد که هنگامی که سعی می کنید بازوها را روی میز قرار دهید، فقط مچ دستها روی لبهٔ سطح مقابلتان قرار گیرند. خسن رعایت فاصله با میز آن است که اگر در این حالت قوز کنید احساس می کنید بدنتان واقعاً در چه حالت نامتوازن و بدی قرار گرفته است. اگر تمام ساعات روز به کار با کامپیوتر و یا ماشین تحریر مشغولید، برای بهبود بخشیدن به حالت بدن این فاصله را رعایت کنید.

 پای راست را جلو قرار دهید

این هم یکی دیگر از فوت و فنهایی که گویندگان خبر جهت صاف نگه داشتن پشت هنگام صحبت کردن با مخاطبین یا استفاده از حرکات بدن حین سخن گفتن بهره میگیرند. این روش را امتحان کنید. در حالی که روی لبهٔ صندلی نشسته باید یک پا را به زیر صندلی برده و پای دیگر را به جلو دراز کنید تا تعادل برقرار گردد. در این حالت پشت در وضعیتی قائم قرار میگیرد.

 خوب بخوابید

داشتن حالتی مناسب در تمام طول شب به حفظ حالت صحیح بدن در طول روز کمک زیادی میکند. خوابیدن در حالت های نامناسب و غلط موجب کمردرد میگردد. که همین امر خود می تواند مانع از راست قرار گرفتن بدن شود. خوابیدن به شکم بدترین کاری است که میتوان انجام داد. زیرا قوسی کمر را بیشتر می کند. دکتر «رابرت بویین» به جای خوابیدن به شکم، خوابیدن به پهلو با زانوهایی خم و بر روی بالشی که سر را هسم سطح شانه قرار دهد، توصیه می نماید. هم تراز بودن گردن باشانه ها به قرار گرفتن گردن در راستای سایر قسمتهای بدن کمک میکند. هم چنین میتوانید بالش نازکی زیر سر و زانوها قرار دهید و به پشت بخوابید. از تشکهایی استفاده کنید که به قدر کافی سفت باشند و از فرو رفتن شما داخل تشک هنگام خوابیدن جلوگیری کنند. هنگام خوابیدن به پهلو استخوان لگن و شانه ها باید اندکی در تشک فرو روند تا ستون فقرات بتواند در وضعیت مستقیمی قرار گیرد. تشک باید در حدی سفت باشد که شما و همسرتان به وسط تشک نغلتید.

حفظ توازن

پیاده روی، شنا و دوچرخه سواری کنید. یا به انجام ورزشی های هوازی (ایروبیک) بپردازید. عضلات خود را به طور روزانه تحت کششی قرار دهید. حالت متناسب و صحیح بدن درست به اندازهٔ داشتن عضلاتی خوب که وظیفهٔ صاف نگه داشتن بدن را به عهده دارند مهم است. برای قوی نگه داشتن عضلات، انجام نوعی فعالیت بدنی منظم را برای خود در نظر بگیرید.

به خود استراحت دهید

در پایان روز و یا در طی روز در اوقات بیکاری، به پشت خود استراحت دهید و همزمان حالت بدنی خود را نیز بهبود بخشید. روی زمین بخوابید و پاها را روی یک صندلی کوتاه یا چهار پایه بگذارید. ۱۵ دقیقه به همان حالت باقی بمانید.

 توزیع وزن بدن بر روی هر دو پا

هنگام ایستادن کف هر دو پا را کاملاً بر روی زمین قرار دهید. انداختن وزن بدن بر روی یک پا هنگام ایستادن ممکن است موجب خمیدگی نامطلوب و ناخواستهٔ کمر گردد.

خم کردن پشت

قبل از شروع کار روزانه و پس از اتمام آن، پشت خود را به منظور خنثی نمودن اثر قوز کردن خم کنید. یک روشی برای این کار چنین است: چهار دست و پا بنشینید و بدن را به سمت بالا بکشید. درست مانند گربه ای خشمگین که پشت خود را بالا می آورد. سپس پشت را پایین بیاورید تا صناف شود.

توصیه هایی برای حفظ حالت صحیح بدن(قسمت اول)

توصیه هایی برای حفظ حالت صحیح بدن(قسمت دوم)

توصیه هایی برای حفظ حالت صحیح بدن(قسمت سوم)


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد