توصیه های مهم در زمینه بهداشت دهان و دندان کودکان ناتوان


توصیه های مهم در زمینه بهداشت دهان و دندان کودکان ناتوان

توصیه های مهم در زمینه بهداشت دهان و دندان کودکان ناتوان

 

- انجام فلورایدتراپی موضعی توسط دندانپزشک و استفاده از دهان شویه فلوراید در منزل لازم است.

- انجام درمانهای پیشرفته بستگی به شرایط جسمی و ذهنی و میزان همکاری کودک دارد. این کار میتواند در مطب یا در یک مرکز ویژه کودکان استثنایی و یا در بیمارستان توسط دندانپزشک متخصص کودکان انجام شود.

- باید توجه داشت کودکان ناتوان معمولا قادر نیستند مشکلات دندانی خود را همانند دیگر کودکان اظهار نماید؛ لذا والدین باید پیوسته مراقب باشند تا درد و ناراحتی فرزند خود را حین غذاخوردن یا در سایر اوقات دریابند و با بردن او جهت درمان قبل از بروز مشکلات بیشتر کودک خود را از درد و ناراحتی برهانند

دندانپزشکی ترمیمی

و این رشته یکی از رشته های تخصصی دندانپزشکی است و عبارت است از کلیه روشهایی که مربوط به بازسازی نسوج از دست رفته دندان است؛ مردم آن را به عنوان پرکردن دندانها می شناسند و بخش کوچکی از دندانپزشکی ترمیمی است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد