توصیه های مهم در مصرف فلوراید


توصیه های مهم در مصرف فلوراید

توصیه های مهم در مصرف فلوراید

 

 ۱- مصرف هر نوع فلوراید باید با تجویز دندانپزشک باشد و از مصرف خودسرانه آن اکیداً خودداری نمایید.

۲- راحتترین و سهل الوصول ترین راه استفاده از فلوراید کاربرد دهان شویه .فلوراید است

۳- از آنجا که آب آشامیدنی برخی از شهرهای کشور دارای فلوراید بیش از حد استاندارد میباشد، قبل از مصرف هر نوع فرآورده فلوراید باید از میزان فلوراید موجود در آب آشامیدنی محل سکونت با خبر بود.

4- بسیاری از ممالک دنیا با استفاده از همه جانبه و صحیح از ترکیبات فلوراید توانستهاند پوسیدگی دندانها را به حداقل برسانند؛ ما هم از این موهبت الهی غافل نباشيم.

۵- کودکان مستعد پوسیدگی دندان نیاز بیشتری به فلوراید دارند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد