توصیه های مهم در مورد کودکان مبتلا به ناهنجاریهای دندانی فکی


توصیه های مهم در مورد کودکان مبتلا به ناهنجاریهای دندانی فکی

توصیه های مهم در مورد کودکان مبتلا به ناهنجاریهای دندانی فکی

 

 1- دهان و سیستم دندانی فکی کودکان خود را هر چندگاه بازدید کنید و در در صورت مشاهده هر گونه بی نظمی در دندانها یا فكين آنها با دندانپزشک با خود مشورت نمایید.

٢- هیچگاه ناهنجاریهای بظاهر کوچک را ساده و بی اهمیت تلقی نکنید؛ زیرا یا ممکن است عوارض نامطلوبی به همراه داشته باشد.

۳- در انتخاب دندانپزشک معالج برای درمان ارتدنسی دقت کنید و در این مورد با دندانپزشک خانوادگی خود مشورت نمایید.

4- به محض تشخيص هر یک از ناهنجاریهای مادرزادی مانند شکاف کام ، عادات نامطلوب دهانی و تنفس دهانی باید پیشگیری و درمان آنها راشروع کرد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد