توصیه های یک دندانپزشک …


توصیه های یک دندانپزشک …

توصیه های یک دندانپزشک ...

 

اینجانب پس از سالها تجربه کار دندانپزشکی برای کودکان مشاهده کرده ام که ترسوترین کودکان و آنهایی که در جلسات اول کمترین همکاری را ندارند، پس از چند جلسه کار برای آنها غالبا با دندانپزشک به خوبی همکاری میکنند؛ بنابراین عدم همکاری کودک در جلسات اول و دوم نباید موجب نومیدی والدین از همکاری کودک و درمان دندانهای او گردد .

گرچه والدین برای آوردن کودک ترسو به مطب دندانپزشک مشکلات زیادی پیدا میکنند ولی این مشکلات معمولا در چند جلسه اول است.

باید دانست رفتارهای کودکان در مطب دندانپزشک بسیار متفاوت است. کودکی ممکن است حتی تحمل یک معاینه ساده را هم نداشته باشد و مقاومت کند؛ در حالیکه کودک همسن و سال دیگری تزریق و عصب کشی دندان را به راحتی می پذیرد.

  • سعی کنید همواره در حضور کودک خاطره های خوب خود را از دندانپزشکی تعریف کنید. حتی اگر خودتان دندان درد داشته و یا دندانی کشیده اید، در حضور کودک از درد ننالید و سعی کنید چهرهای خوب و مهربان از یک دندانپزشک در ذهن کودک بسازید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد