تومورهایی با منشأ سلول زاینده


تومورهایی با منشأ سلول زاینده

تومورهایی با منشأ سلول زاینده

 

تومورهای با منشأ سلول زاینده (Germcell)) در خارج از غدد جنسی

این تومورها نادر بوده در حدود ۳٪ از کل تومورهای با سلول زایا را تشکیل میدهند. منشأ این تومورها ضایعات اولیه خارج گنادی هستند که یا به علت تغییر محل دادن سلولهای اولیه زایا در طی مهاجرت جنینی و یا به دام افتادن سلول های pluripotential در مکانهای نابجا به وجود می آیند. شایعترین محل (منشا)، مدیاستن، رتروپریتوان، ناحیه ساکروکوکسیکس (خاجی - دنبالچه ای) و غده پینه آل است. سمینوما بیش از نیمی از تومورهای مدیاستن و رتروپریتوان را تشکیل میدهد. تابلو بالینی به محل و اندازه تومور بستگی دارد. علایم عبارتند از: در ضایعات مدیاستن، شکایتهای ریوی (تنگی نفس و ویزینگ)، در ضایعات رتروپریتوان، درد شکم یا درد پشت و توده قابل لمس، در تومرهای ناحیه خاجی دنبالچه ای، توده قابل لمس و انسداد ادراری و یا انسداد روده ها در نوزادان و بالاخره در تومرهای غده پینه آل، سردرد، شکایات بینایی، شنوایی و کمکاری هیپوفیز. متاستاز به گره های لنفاوی ناحیه ای، ریه، کبد، استخوان و مغز وجود دارد. درمان آن مانند تومور بیضه است و سمینوماهای کوچک با رادیوتراپی و سمینوماهای بزرگ در ابتدا با کموتراپی درمان می شوند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد